Các câu hỏi thường gặp

Chúng tôi cung cấp thông tin cho bạn các câu hỏi chung và thường gặp về các kỳ thi của viện Goethe tại đây.

Trường hợp bạn còn có các câu hỏi khác về chứng chỉ Goethe từ A1 đến C2, bạn hãy tìm hiểu hoàn toàn miễn phí và xin tư vấn riêng trực tiếp tại một trong những trung tâm thi của chúng tôi (các viện Goethe, các trung tâm Goethe hay các đối tác tổ chức thi).