Thông tin chi tiết các kỳ thi

Thong tin thi Photo: © Goethe-Institut Ho Chi Minh City

Kết quả thi và phát bằng

  • Sau ngày thi, kết quả thi sẽ có sau 7 ngày làm việc (A1 và A2), 14 ngày làm việc (B1). (Viện Goethe sẽ không cung cấp kết quả sớm hoặc các văn bản liên quan theo yêu cầu cá nhân).
  • Các thí sinh phải đem theo hộ chiếu bản gốc để nhận chứng chỉ tại Phòng Ngôn ngữ.

Các qui định thi cơ bản cần biết

Các bạn vui lòng đọc kỹ các qui định thi tại Viện Goethe Tp. Hồ Chí Minh.
Lưu ý: Vì lý do chung tay bảo vệ môi trường, Viện Goethe sẽ cung cấp nước uống nhưng sẽ không cung cấp ly giấy. Các thí sinh nên mang theo chai đựng nước.