Бърз достъп:

Отиди директно в съдържанието (Alt 1) Отиди директно в навигация на първо ниво (Alt 2)

Национален исторически музей (НИМ), София

 Nationales Historisches Museum, Sofia

Националне исторически музей (ним), София

Националният исторически музей е основан на 5-ти май 1973 г. Той е със статут на национално културно богатство за Република България, място за съхраняване на реликви от цял свят и  един от най-големите исторически музеи на Балканския полуостров. Изложбите в музея са многообразни и покриват времевия отрязък от 5-ти век пр. Хр. до съвремието. Те обхващат повече от 650 000 експоната и огромен исторически архив.  Към най-ценните обекти се причисляват тракийски, гръцки и римски артефакти от древна Европа, произведения на изкуството, икони, етнографски материал, ордени и други.

Отдел за образование и медиация

Образователният отдел на НИМ предлага специални образователни и развлекателни програми за посетители, които обхващат различни дейности и хвърлят светлина върху конкретен аспект от музея. Чрез тези занимателни, оставящи трайни впечатления, активности, които се концентрират върху историческото и културното наследство, посетителите се научават да оценяват постиженията на света около себе си.


Уебсайт: historymuseum.org