Отворени покани

Cultural Management Academy 2019 © Гьоте-институт

Отворена покана
Академия за културен мениджмънт 2019

Изграждане на капацитет, нови срещи и професионални контакти, стартово финансиране на проекти. Всичко това и много вдъхновение в Академията за културен мениджмънт!
Срок за кандидатстване: 19 май (удължен)