Бърз достъп:
Отиди директно в съдържанието (Alt 1)Отиди директно в навигация на второ ниво (Alt 3)Отиди директно в навигация на първо ниво (Alt 2)

Freiraum

Проектът Freiraum (Свободно пространство) си поставя за цел да разгледа какво е състоянието на свободата в европейските градове. Какви въпроси възникват, когато граждани, учени и творци размишляват върху понятието „свобода“, изхождайки изцяло от специфичния местен контекст? Какви проблеми са разпознаваеми в един град?
Научи повече...
 

Man met bal© Goethe-Institut / Caroline Lessire

София - Хелзинки
Freiraum #SOFIA

Нерешени конфликти и премълчани престъпления от българската история – социални травми, които влияят на социалното развитие на страната и до ден днешен. Въпросът е: какво ни пречи да бъдем свободни?

Гьоте-институт София формулира този въпрос съвместно с Гьоте-институт Хелзинки и организира мероприятия в рамките на проекта Freiraum в София в сътрудничество с работна група от изследователи, режисьор, учители, студенти и обучаващи се, водена от Румен Петров, социолог в Нов български университет.

Работа в групи, подиумна дискусия, провела се през месец май, и лятно училище с учители, обучаващи се и участници от Финландия, се занимават с гореизброените травми и предлагат решения за преодоляването им.
 

София - Хелзинки
Freiraum #HELSINKI

Какъв е минималният набор от правила, от които се нуждаем, за да живеем заедно?

По време на работилница, провела се през септември 2017 г., 14 участници от различни среди – архитекти, културни дейци и новопристигнали в града представиха техните истории и опит, свързани с Хелзинки, и мечтите им за един по-различен свят.

След като съвместно измислихме характерни европейски биографии, дефинирахме собствените ни желания за свобода и използвахме много самозалепващи се листчета, последва шестчасов интензивен обмен на мисли в търсене на отговор, какъв е минималният набор от правила, от които се нуждаем, за да живеем заедно. През 2018 г. съвместно с нашите партньори в София ще се опитаме да дадем отговор на този въпрос.   
Пример за съжителство дава градският културен център STOA, разположен в източната част на Хелзинки и функциониращ в среда, населена главно с имигранти. Програмата на центъра, особено в сферата на сценичните изкуства, се фокусира върху съвременните тенденции в изкуството в международен план. Същевременно центърът служи като читалня и място за среща.

През септември 2018 г. STOA е домакин на фестивала NOMADS, в рамките на който артисти от София ще посетят Хелзинки, за да разкажат какви форми на съжителство съществуват в София и да създадат творчески мост между 23-ия и 24-ия паралел.