Бърз достъп:

Отиди директно в съдържанието (Alt 1)Отиди директно в навигация на второ ниво (Alt 3)Отиди директно в навигация на първо ниво (Alt 2)

Медиен Инкубатор

Проектът е многогодишна образователна програма, инициирана от клоновете на Гьоте-институт в Босна и Херцеговина, Хърватия, С. Македония, Румъния и България. Тя е насочена към студенти и амбициозни млади журналисти, които търсят реализация в сферата на социалната журналистика и проявяват интерес към отразяването на теми, свързани с бедността, равенството и най-вече - малцинствата.
Научи повече

Лого градиентБили Матеева

Смелостта в журналистиката се изразява в това да умееш да се заставяш за "непопулярните", а не за популярните.

Хералдо Ривера


Участници в проекта

Goethe Instititut Zagreb Goethe Institut

От 14 май 2021 до края на годината
Хърватия

Гьоте-институт в Босна и Херцеговина участва в проекта „Медиен инкубатор“ чрез комбинация от едногодишни дейности както за по-широка група студенти по журналистика, така и за по-малка група, състояща се от петима избрани ученици. Целта е студентите да получат умения и възможност да разкажат историите на онези, чийто глас бива системно отнеман.

Bosnien Goethe Institut Goethe Institut

От 05 май 2021 до края на годината
Босна и Херцеговина

Гьоте-институт в Босна и Херцеговина участва в проекта „Медиен инкубатор“ чрез комбинация от едногодишни дейности както за по-широка група студенти по журналистика, така и за по-малка група, състояща се от петима избрани ученици. Целта е студентите да получат умения и възможност да разкажат историите на онези, чийто глас бива системно отнеман.

Goethe Instititut Skopje Goethe Instititut

10 май 2021 - 14 май 2021
Северна Македония

В рамките на проекта Гьоте-институт Скопие, в сътрудничество с Балканския институт за регионално сътрудничество, разработи специализирана програма за обучение на млади журналисти, включваща както теоретични, така и практически модули. Целта на програматата е да анализира в дълбочина причините за пейоративното отношение към малцинствените групи, а впоследствие и да спомогне за намаляването или въобще премахването на предразсъдъците към тях в дългосрочен план.

MI 2020 Bulgaria Visual Goethe Institut

04 - 07 октомври 2021
България

Тазгодишното издание на проекта "Медиен инкубатор" в България ще бъде концентрирано върху темата за антициганизма в аудиовизуалните медии още от появата им до днешни дни. Целта на обучението е да провокира критично мислене и да обърне внимание на непрекъснатостта на антициганските конструкции, демонстрирайки как дори една семпла промяна в перспективата, осветлението, настройките на камерата и т.н. всъщност изиграва централна роля в това как зрителят ще възприеме героя в аудиовизуалния свят.

Rumaenien MI 2020 Visual Goethe Institut

14 – 17 октомври 2021
Румъния

Проектът "Медиен инкубатор" в Букурещ ще се фокусира върху образа на жените журналисти в Румъния и отношението към тях, като изтъкне различните начини, по които биват третирани журналистите в зависимост от своя пол. Тези различия се изразяват не само в рязките несъответствия в заплащането, но също така и в контрастиращия тип истории, които те биват наети да отразяват.


Новини, информация и предистория

Група роми с флагове AP

Германска независима комисия изисква фундаментална промяна в обществените предрасъдъци

Антициганизмът представлява сериозен проблем, засягащ цялото общество в Германия. Това гласят заключенията на Независимата комисия за борба с антициганизма, в последния й доклад. Докладът на комисията обхваща 821 страници, се основава на 15 актуални изследвания и широки емпирични проучвания.