Проекти

BUD.KO – Пространство за градски идеи

През 2015 г. Гьоте-институт България започва разработването на проекта BUD.KO за обживяване на будката на бул. „Дондуков“ и ул. „Стара планина“ и превръщането й в алтернативно място за култура в София.

Академия за културен мениджмънт

Изграждане на капацитет в културата чрез образование, обмен и нови партньорства
 

Обмен на журналисти В близък план

С „В близък план“ към света: За период от три до четири седмици журналисти, работещи в областта на културата, от Босна и Херцеговина, България, Германия, Румъния и Словакия, както и от Естония и Латвия, разменят работните си места.