Проекти

Академия за културен мениджмънт

Изграждане на капацитет в културата чрез образование, обмен и нови партньорства
 

Freiraum

Проектът Freiraum (Свободно пространство) си поставя за цел да разгледа какво е състоянието на свободата в европейските градове. Какви въпроси възникват, когато граждани, учени и творци размишляват върху понятието „свобода“, изхождайки изцяло от специфичния местен контекст? Какви проблеми са разпознаваеми в един град?