Бърз достъп:

Отиди директно в съдържанието (Alt 1)Отиди директно в навигация на второ ниво (Alt 3)Отиди директно в навигация на първо ниво (Alt 2)
New Stages Southeast Logo© kozlik_mozlik via AdobeStock

New Stages Southeast

New Stages Southeast кани драматурзи и професионалисти в сферата на театъра от Югоизточна Европа да споделят и развият своите актуални теми и пиеси. Обменът се осъществява в рамките на страните, между тях, както и с автори от Германия.


Проектът

Изходна Точка

Литературата и театърът са важни компоненти от културния диалог в Югоизточна Европа. Театралната сфера, най-вече тази на независимия театър, среща затруднения от началото на кризата с Covid-19. В тези времена са необходими алтернативни начини театралните сценаристи да представят своите пиеси на драматурзите и публиката.

Концепция

Влияят ли социалните сътресения, миграцията и бежанските потоци, пандемиите като Covid-19, пречките по пътя към европейската интеграция, регионалните конфликти и повсеместното разпространение на популистки и националистически режими на съвременния театър? Как се опитва театърът да противодейства на негативните тенденции и да допринася за устойчивото развитие на (европейски ориентирано) гражданско общество? Изглежда сякаш пиесите реагират по-бързо, по-директно и по-конкретно на различни „изкривявания“ от литературните жанрове, което от своя страна повдига въпроси относно актуалните теми и сюжети. Как е изграден сюжетът, как се разработват фигури и модели, какви драматични кулминации трябва да види публиката? Какви формални изразни средства използва съвременният театър? Какви медийни промени (включване на видео, филми, социални мрежи) претърпява? Как изглеждат интердисциплинарните подходи, връзките с пърформанса и визуалните изкуства? Възприема ли се театърът като образователна институция или институция за повишаване на осведомеността?

Участващи страни

Босна и Херцеговина, България, Гърция (Атина/Солун), Хърватия, Румъния/Молдова, Сърбия, Кипър


Етапи

Семинарите

С участието на известни немскоезични сценични автори през 2021 и 2022 г. ще бъдат проведени общо 14 семинара “New Stages Southeast” (по 7 на година) за авторите от участващите държави. В семинарите участниците ще имат възможността да представят и разработят своите пиеси/сюжети под ръководството и в присъствието на поканените автори/експерти от Германия.


Каталогът

От идеите и желанията на участниците и от познанията на семинарните модератори трябва да бъде разработен каталог, който да служи като регионална програма за обучение и развитие на млади драматурзи.


Събитията

Целта е да се осъществят различни опити за писане и поставяне на пиеси. Събития в различен формат (фестивал, презентация, дигитални срещи) ще осигурят сцена, под формата на сценични четения.
 

Пътуване до Германия

През третата проектна година (май, 2023 г.) продължението на проекта следва да се състои с пътуване до Германия – до 18 театрални сценаристи от участващите страни ще бъдат поканени да обсъдят текстовете си в заключителен семинар и да ги представят на обществеността.


Автори

България


Водеща


Програма 2021

New Stages Southeast (програма на постановките в България) © Гьоте-институт

В рамките на проекта Гьоте-институт България ще предложи серия от сценични четения и пърформанси в периода 12-16 май. В програмата ще бъдат представени текстове на две от най-актуалните в момента имена на новата германска сцена – Мария Милисавлйевич и Заша Мариана Залцман.


Контакт


Медийни партньори

Медийни партньори New Stages Southeast© Гьоте-институт България