Информация

Имате ли въпроси за Германия? Информационната ни служба ще Ви помогне и ще отговори лично на въпросите Ви по телефон, по факс или по електронната поща

тел.: +359 2 9390103
bibliothek-sofia@goethe.de

Нашите предложения