Goethe-Zertifikat B2

Желаете ...

  • да се подготвите за следване в Германия
  • да докажете напреднало владеене на немски език при кандидатстване за работно място
  • да се подготвите за дейност в медицинската сфера в Германия
  • да докажете учебния си успех на ниво B2
  • да докажете официален и международно признат сертификат

Goethe-Zertifikat B2 е изпит по немски език за младежи и възрастни. Той потвърждава езиково ниво за напреднали и отговаря на четвърто ниво (B2) от шестстепенната скала на Общата европейска референтна рамка за езиците (ОЕЕР).

Полагайки успешно изпита, Вие показвате, че …

  • можете да разбирате основните идеи в сложен текст по конкретни и абстрактни теми и в областта, в която сте специалист можете да разбирате и технически дискусии
  • можете да се изразявате толкова спонтанно и гладко, че воденето на нормален разговор с носители на езика е напълно възможно, без напрежение за двете страни
  • можете да се изказвате ясно и подробно по широк кръг от теми, да обяснявате гледната си точка по актуални въпроси и да посочвате предимствата и недостатъците на различни възможности.

Prüfungstermine

*) Посочената изгодна цена важи, ако сте посещавали курс по немски при Гьоте-институт през последните шест месеца. Шестте месеца се отнасят до периода от завършването на езиковия курс и датата на изпит. В този случай цената се променя автоматично по време на извършване на плащането. Ако това не се случи, моля свържете се с Бюро информация Курсове и изпити.

Ако желаете да се явите на повече от два модула, се заплаща цялата изпитна сума.

Подготовка

Материали за подготовка

Тук ще намерите примерни комплекти по формата на изпита онлайн, а също открити и интерактивни упражнения.

Допълнителна информация

Изисквания, съдържание и формат на изпита, както и друга информация за Goethe-Zertifikat B2 можете да получите тук:

Гьоте-Сертификат B2 В Дигитален Формат

Гьоте-институт предлага този изпит и в дигитален формат.