LesenLeichtGemacht

 © Goethe-Institut

Ако „леките литературни текстове“ са Ви твърде леки, Ви препоръчваме следните заглавия от съвременната немскоезична белетристика:

Препоръчителни книги за ниво над B2
Препоръчителни книги за ниво над C1