Пробен изпит TestDaF безплатно! на 20.10.2023 г, 9:00 ч., ул. "Г.С. Раковски" 108, записване до 30.09. на prüfungen-sofia@goethe.de.

TestDaF

Вие Желаете …

  • да следвате или развивате научно-изследователска дейност в Германия
  • да положите езиков изпит, който да се признава от всички висши учебни заведения в Германия
  • да удостоверите Вашите езикови знания пред научно-изследователски институти и работодатели

TestDaF е изпит по немски език за напреднало ниво. Той обхваща нивата от В2 до С1 от шестстепенната скала на Общата европейска референтна рамка за езиците (ОЕЕР).

Ако издържите TestDaF във всичките му четири части с TestDaF-Niveaustufe 4, удостоверението от теста ще служи като езиков сертификат за приемане в почти всички специалности на висшите учебни заведения в Германия.

Езиковият изпит TestDaF е международно признато удостоверение за Вашите езикови познания за работа по научни проекти и упражняването на академични професии.

За изпита не са необходими специализирани познания.

Представен по целия свят

Може да положите TestDaF в лицензираните изпитни центрове. В момента TestDaF може да се провежда в общо 450 такива центрове. Тук може да намерите тези центрове в Германия и по света:

Изпитни дати

Цена: на хартия: 160,-  €, дигитален: 155,-  €

Моля обърнете внимание, че дигиталната версия се различава по структура от хартиената. За повече информация: www.testdaf.de
Време и  място Срокове за Записване Получаване на сертификати от
09.03.2023 (на хартия)
Гьоте-институт
ул. Будапеща 1
1000 София
22.11.2022 - 09.02.2023 около 7 седмици
след изпита
11.04.2023 (дигитален)
Гьоте-институт
ул. Будапеща 1
1000 София
22.11.2022 - 03.04.2023 около 7 седмици
след изпита
11.05.2023 (на хартия)
Гьоте-институт
ул. Будапеща 1
1000 София
22.11.2022 - 13.04.2023 около 7 седмици
след изпита
13.06.2023 (дигитален)
Гьоте-институт
ул. Будапеща 1
1000 София
22.11.2022 - 05.06.2023 около 7 седмици
след изпита
11.10.2023 (на хартия)
Гьоте-институт
ул. Будапеща 1
1000 София
16.08.2023 - 13.09.2023 около 7 седмици
след изпита
21.11.2023 (дигитален)
Гьоте-институт
ул. Будапеща 1
1000 София
16.10.2022 - 13.11.2023 около 7 седмици
след изпита

Записване за TestDaF

Запазете място за изпита онлайн на страницата на TestDaF-Institut.

Протичане на изпита:

08:00 – 08:45 удостоверяване на самоличността, предаване на мобилните телефони
08:45 – 09:00 поздравяване, организационни указания, въпроси
09:00 – 09:50 четене с разбиране, 3 части, 30 задачи (50 мин.)
09:50 – 10:00 четене с разбиране, нанасяне на решенията в листите за отговори (10 мин.)
10:00 – 10:10 почивка (10 мин.)
10:10 – 10:40 слушане с разбиране, 3 части, 25 задачи (около 30 мин.)
10:40 – 10:50 слушане с разбиране, нанасяне на решенията в листите за отговори (10 мин.)
10:50 – 11:30 почивка (40 мин.)

Група 1:
11:30 – 11:35 писмено изразяване, указания (5 мин.)
11:35 – 12:35 писмено изразяване, 1 задача (60 мин.)
12:35 – 12:50 почивка
12:50 – 13:50 устен изпит, 7 задачи

Група 2:
11:30 – 12:30 устен изпит, 7 задачи
12:30 – 12:45 почивка
12:45 – 12:50 писмено изразяване, указания (5 мин.)
12:50 – 13:50 писмено изразяване, 1 задача (60 мин.)

Подготовка

Материали за подготовка

Тук ще намерите материали за упражнение и препоръчана литература.

Допълнителна информация

Изисквания, съдържание и формат на изпита, както и друга информация за TestDaF можете да получите тук: