TestDaF

Вие Желаете …

  • да следвате или развивате научно-изследователска дейност в Германия
  • да положите езиков изпит, който да се признава от всички висши учебни заведения в Германия
  • да удостоверите Вашите езикови знания пред научно-изследователски институти и работодатели

TestDaF е изпит по немски език за напреднало ниво. Той обхваща нивата от В2 до С1 от шестстепенната скала на Общата европейска референтна рамка за езиците (ОЕЕР).

Ако издържите TestDaF във всичките му четири части с TestDaF-Niveaustufe 4, удостоверението от теста ще служи като езиков сертификат за приемане в почти всички специалности на висшите учебни заведения в Германия.

Езиковият изпит TestDaF е международно признато удостоверение за Вашите езикови познания за работа по научни проекти и упражняването на академични професии.

За изпита не са необходими специализирани познания.

Представен по целия свят

Може да положите TestDaF в лицензираните изпитни центрове. В момента TestDaF може да се провежда в общо 450 такива центрове. Тук може да намерите тези центрове в Германия и по света:

Testzentren

Изпитни дати

Цена: 145,- €

Моля обърнете внимание, че дигиталната версия се различава по структура от хартиената. За повече информация: www.testdaf.de
Време и  място Срокове за Записване Получаване на сертификати от
9.9.2021 (на хартия)
Гьоте-институт
ул. Будапеща 1
1000 София
15.07.2021 - 12.08.2021 около 7 седмици
след изпита
9.11.2021 (на хартия)
Гьоте-институт
ул. Будапеща 1
1000 София
14.09.2021 - 12.10.2021 около 7 седмици
след изпита
24.11.2021 (дигитален)
Гьоте-институт
ул. Будапеща 1
1000 София
19.10.2021 - 16.11.2021 около 7 седмици
след изпита
17.02.2022 (дигитален)
Гьоте-институт
ул. Будапеща 1
1000 София
12.01.2022 - 09.02.2022 около 7 седмици
след изпита
24.03.2022 (на хартия)
Гьоте-институт
ул. Будапеща 1
1000 София
27.01.2022 - 24.02.2022 около 7 седмици
след изпита
26.04.2022 (дигитален)
Гьоте-институт
ул. Будапеща 1
1000 София
22.03.2022 - 18.04.2022 около 7 седмици
след изпита
18.05.2022 (на хартия)
Гьоте-институт
ул. Будапеща 1
1000 София
23.03.2022 - 20.04.2022 около 7 седмици
след изпита
14.06.2022 (дигитален)
Гьоте-институт
ул. Будапеща 1
1000 София
10.05.2022 - 06.06.2022 около 7 седмици
след изпита
13.09.2022 (дигитален)
Гьоте-институт
ул. Будапеща 1
1000 София
09.08.2022 - 05.09.2022 около 7 седмици
след изпита
13.10.2022 (на хартия)
Гьоте-институт
ул. Будапеща 1
1000 София
18.08.2022 - 15.09.2022 около 7 седмици
след изпита
10.11.2022 (дигитален)
Гьоте-институт
ул. Будапеща 1
1000 София
05.10.2022 - 02.11.2022 около 7 седмици
след изпита


Всички дати за изпити TestDaF за 2021 г. като pdf: TestDaF-Terminkarte_2021


Записване за TestDaF

Запазете място за изпита онлайн на страницата на TestDaF-Institut.

Протичане на изпита:

08:00 – 08:45 удостоверяване на самоличността, предаване на мобилните телефони
08:45 – 09:00 поздравяване, организационни указания, въпроси
09:00 – 09:50 четене с разбиране, 3 части, 30 задачи (50 мин.)
09:50 – 10:00 четене с разбиране, нанасяне на решенията в листите за отговори (10 мин.)
10:00 – 10:10 почивка (10 мин.)
10:10 – 10:40 слушане с разбиране, 3 части, 25 задачи (около 30 мин.)
10:40 – 10:50 слушане с разбиране, нанасяне на решенията в листите за отговори (10 мин.)
10:50 – 11:30 почивка (40 мин.)

Група 1:
11:30 – 11:35 писмено изразяване, указания (5 мин.)
11:35 – 12:35 писмено изразяване, 1 задача (60 мин.)
12:35 – 12:50 почивка
12:50 – 13:50 устен изпит, 7 задачи

Група 2:
11:30 – 12:30 устен изпит, 7 задачи
12:30 – 12:45 почивка
12:45 – 12:50 писмено изразяване, указания (5 мин.)
12:50 – 13:50 писмено изразяване, 1 задача (60 мин.)

Подготовка

Материали за подготовка

Тук ще намерите материали за упражнение и препоръчана литература.

Допълнителна информация

Изисквания, съдържание и формат на изпита, както и друга информация за TestDaF можете да получите тук: