TestDaF

Вие Желаете …

  • да следвате или развивате научно-изследователска дейност в Германия
  • да положите езиков изпит, който да се признава от всички висши учебни заведения в Германия
  • да удостоверите Вашите езикови знания пред научно-изследователски институти и работодатели

TestDaF е изпит по немски език за напреднало ниво. Той обхваща нивата от В2 до С1 от шестстепенната скала на Общата европейска референтна рамка за езиците (ОЕЕР).

Ако издържите TestDaF във всичките му четири части с TestDaF-Niveaustufe 4, удостоверението от теста ще служи като езиков сертификат за приемане в почти всички специалности на висшите учебни заведения в Германия.

Езиковият изпит TestDaF е международно признато удостоверение за Вашите езикови познания за работа по научни проекти и упражняването на академични професии.

За изпита не са необходими специализирани познания.

Представен по целия свят

Може да положите TestDaF в лицензираните изпитни центрове. В момента TestDaF може да се провежда в общо 450 такива центрове. Тук може да намерите тези центрове в Германия и по света:

изпитни центрове в Германия
изпитни центрове по света

Изпитни дати

Цена: 145,- €

Време и  място Записване
до
Получаване на сертификати от
вт 13.11.2018
Гьоте-институт
ул. Будапеща 1
1000 София
вт 16.10.2018 около 7 седмици
след изпита
вт 12.02.2019
Гьоте-институт
ул. Будапеща 1
1000 София
вт 15.01.2019 около 7 седмици
след изпита
ср 10.04.2019
Гьоте-институт
ул. Будапеща 1
1000 София
ср13.03.2019 около 7 седмици
след изпита
чт 23.05.2019
Гьоте-институт
ул. Будапеща 1
1000 София
чт 25.04.2019 около 7 седмици
след изпита
чт 18.07.2019
Гьоте-институт
ул. Будапеща 1
1000 София
чт 20.06.2019 около 7 седмици
след изпита
чт 12.09.2019
Гьоте-институт
ул. Будапеща 1
1000 София
чт 15.08.2019 около 7 седмици
след изпита
вт 05.11.2019
Гьоте-институт
ул. Будапеща 1
1000 София
вт 08.10.2019 около 7 седмици
след изпита

Записване за TestDaF

Запазете място за изпита онлайн на страницата на TestDaF-Institut.

Протичане на изпита:

08:00 – 08:45 удостоверяване на самоличността, предаване на мобилните телефони
08:45 – 09:00 поздравяване, организационни указания, въпроси
09:00 – 09:50 четене с разбиране, 3 части, 30 задачи (50 мин.)
09:50 – 10:00 четене с разбиране, нанасяне на решенията в листите за отговори (10 мин.)
10:00 – 10:10 почивка (10 мин.)
10:10 – 10:40 слушане с разбиране, 3 части, 25 задачи (около 30 мин.)
10:40 – 10:50 слушане с разбиране, нанасяне на решенията в листите за отговори (10 мин.)
10:50 – 11:30 почивка (40 мин.)

Група 1:
11:30 – 11:35 писмено изразяване, указания (5 мин.)
11:35 – 12:35 писмено изразяване, 1 задача (60 мин.)
12:35 – 12:50 почивка
12:50 – 13:50 устен изпит, 7 задачи

Група 2:
11:30 – 12:30 устен изпит, 7 задачи
12:30 – 12:45 почивка
12:45 – 12:50 писмено изразяване, указания (5 мин.)
12:50 – 13:50 писмено изразяване, 1 задача (60 мин.)

Подготовка

Материали за подготовка

Тук ще намерите материали за упражнение и препоръчана литература.

Допълнителна информация

Изисквания, съдържание и формат на изпита, както и друга информация за TestDaF можете да получите тук: