Goethe-Zertifikat C1

Вие Желаете …

  • да се подготвите за следване в Германия, 
  • да удостоверите напреднало владеене на немски език за Вашата работа,
  • да се подготвите за работа в медицинския сектор в Германия,  
  • да удостоверите Вашите знания на ниво С1,
  • да получите официален и международно признат сертификат?

Goethe-Zertifikat C1 е изпит по немски език за възрастни. Той удостоверява напреднало владеене на немския език и съответства на пето ниво (С1) от шестстепенната скала на Общата европейска референтна рамка за езиците (ОЕЕР).

Ново 2024

Можете да явите на новия, модулен
Goethe-Zertifikat C1 от 1 януари 2024 г. Материали и информация за изпита можете да намерите в „Материали за упражнения“ и в „Допълнителна информация“.

Новият, модулен Goethe-Zertifikat C1 ще замени сегашния изпит в световен мащаб през 2024 г. Моля, имайте това предвид, когато планирате датата на изпита си.

Полагайки успешно изпита, Вие показвате, че …

  • можете да разбирате широк спектър от дълги и сложни текстове, включително и вложения в тях скрит смисъл.
  • можете да се изразявате гладко и свободно, без видимо затруднение в подбора на думите.
  • можете да използва езика гъвкаво и ефективно в социалния и професионалния живот, по време на обучение и следване
  • можете да се изказвате структурирано и подробно по сложни теми, като адекватно използвате различни средства за свързване на текста.
Относно възможността за освобождаване от допълнителен езиков приемен изпит за чуждестранни студенти въз основа на Goethe-Zertifikats C1, молим да се информирате във Вашето висше учебно заведение или подготвителен колеж (Studienkolleg) преди началото на следването.
 

Prüfungstermine

*) Посочената изгодна цена важи, ако сте посещавали курс по немски при Гьоте-институт през последните шест месеца. Шестте месеца се отнасят до периода от завършването на езиковия курс и датата на изпит. В този случай цената се променя автоматично по време на извършване на плащането. Ако това не се случи, моля свържете се с Бюро информация Курсове и изпити.

Подготовка

Материали за подготовка

Тук ще намерите примерни комплекти по формата на изпита онлайн, а също открити и интерактивни упражнения.

Допълнителна информация

Изисквания, съдържание и формат на изпита, както и друга информация за Goethe-Zertifikat C1 можете да получите тук: