Goethe-Zertifikat A2

Желаете …

  • да покажете, че притежавате основни знания и умения по немски език
  • да удостоверите, че успешно се справяте на ниво  А2
  • да получите официален и международно признат сертификат

Goethe-Zertifikat A2 е изпит по немски език за възрастни. Той предполага основни езикови знания и умения и съответства на второ ниво (А2) от шестстепенната скала на Общоевропейската референтна езикова рамка (ОЕЕР).

Полагайки успешно изпита, Вие показвате, че ...

  • можете да разбирате и използвате фрази и често използвани изрази в ситуации от ежедневието
  • можете да общувате успешно в елементарни, обичайни за ежедневието ситуации, в които се обменя информация по познати и често обсъждани теми
  • с помощта на основни езикови средства можете да предоставяте информация за произхода и образованието Ви, да правите описания във връзка с близкото Ви обкръжение и непосредствените Ви потребности

Prüfungstermine

*) Посочената изгодна цена важи, ако сте посещавали курс по немски при Гьоте-институт през последните шест месеца. Шестте месеца се отнасят до периода от завършването на езиковия курс и датата на изпит. В този случай цената се променя автоматично по време на извършване на плащането. Ако това не се случи, моля свържете се с Бюро информация Курсове и изпити.

Подготовка

Материали за подготовка

Тук ще намерите примерни комплекти по формата на изпита онлайн, а също открити и интерактивни упражнения.

Допълнителна информация

Изисквания, съдържание и формат на изпита, както и друга информация за Goethe-Zertifikat A2 можете да получите тук: