Библиотека София

Разнообразна. Отворена за всички.

Използвайте нашия фонд от книги, списания, филми и игри. Информирайте се за актуалните тенденции, опознайте Германия!


Нашата обновена библиотека © Гьоте-институт България

Търсене на книги или медии в каталога

´Заемане на книги и медии

BibToGo

BibToGo

Вашият личен библиотечен акаунт, с който получавате по всяко време достъп до нашите медии и услуги.

Вашият личен библиотечен акаунт, с който получавате по всяко време достъп до нашите медии и услуги.

Common Waste – Common Libraries

In times of thousands of tonnes of waste in the Mediterranean and hardly developed infrastructure for recycling processes in South-East Europe, we would like to expand knowledge about waste prevention, recycling and circular economy and to network young initiators with each other.

Common Waste ©vertigo

Какво Ви предлагаме

Продължавайте да четете

Посетете ни

Работно време

Понеделник до петък 9:00 - 21:00 ч.

Неделя 9:30 - 14:00 ч.

Понеделник до четвъртък 13:00 - 17:00 ч.

Адрес

Контакт

Телефон

+359 2 9390-103

E-Mail

bibliothek-sofia@goethe.de

Гьоте-институт в София © Гьоте-институт София

следвайте ни