Индиго срещи

Индиго срещи © София Попйорданова

„Индиго“ е роман на Клеменс Й. Зец, свързващ фикция с факти, преплитащ различни жанрове. Индиго срещите създават мост между българската и немскоезичната литература, между автори, издатели и публика. Срещите се провеждат в литературен клуб „Перото“ и библиотеката на Гьоте-институт.