Goethe-Zertifikat C2: GDS

Вие Желаете …

  • да следвате или развивате научно-изследователска дейност в Германия
  • да преподавате в училище в Германия
  • да удостоверите Вашите знания на ниво С2
  • да получите официален и международно признат сертификат

Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom (GDS) е изпит по немски език за възрастни. Той удостоверява много напреднало владеене на немския език и съответства на най-високото ниво (С2) от шестстепенната скала на Общата европейска референтна рамка за езиците (ОЕЕР).

Полагайки успешно изпита, Вие показвате, че …


  • на практика можете без затруднения да разбирате всичко, което четете или слушате на немски език.
  • можете да обобщавате информация от различни писмени и устни източници, като давате обосновка или изказвате становища в свързано изложение.
  • можете да се изразявате непринудено, много свободно и точно и да различавате нюансите на значенията дори в сложни ситуации.
Das Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom дава достъп на всички чуждестранни студенти до германските университети и висши учебни заведения и на много места служи като удостоверение за езиковите познания на кандидатстващите за работа като преподаватели по немски език.
Германските федерални провинции признават изпита като удостоверение за владеенето на езика в рамките на учителската квалификация. Информация по този въпрос може да бъде получена във ведомствата, отговарящи за учителската квалификация, като министерства на културата, училищата или образованието, Службата за обучение на учители, Областните управи или Администрацията на Сената.

От 01.01.2012 Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom замени трите дотогавашни изпита Goethe-Zertifikat: Zentrale Oberstufenprüfung (ZOP), Kleines Deutsches Sprachdiplom (KDS) и Großes Deutsches Sprachdiplom (GDS).
 

Prüfungstermine

*) Посочената изгодна цена важи, ако сте посещавали курс по немски при Гьоте-институт през последните шест месеца. Шестте месеца се отнасят до периода от завършването на езиковия курс и датата на изпит. В този случай цената се променя автоматично по време на извършване на плащането. Ако това не се случи, моля свържете се с Бюро информация Курсове и изпити.

Подготовка

Материали за подготовка

Тук ще намерите примерни комплекти по формата на изпита онлайн, а също открити и интерактивни упражнения.

Допълнителна информация

Изисквания, съдържание и формат на изпита, както и друга информация за Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom можете да получите тук: