Услуги за библиотекари

Jahrbuch Foto: Goethe-Institut/Bettina Siegwart

Работим в партньорство с други библиотеки, библиотекарски съюзи, образователни центрове и институции в България и Германия за да насърчаваме професионалния диалог и обмена на опит.В България организираме конференции с различни партньори, учебни пътувания и обменни програми в областта на информацията, издателската и библиотечната дейност.

Контакт

следвайте ни