Тълмачи

Рубрика за преводаческа работа „Тълмачи“ Илюстрация: © Андреа Попйорданова

Тълмачи са тълкувателите на езика, те пренасят мисли и чувства, те превеждат и така строят мостове между своето и чуждото, между всички култури, чиито корени се намират в словото и в писмеността. В търсене на различните езикови мостове ние разговаряме с преводачи и писатели, чиято езикова родина е закотвена на два бряга – в българския и в немския език.