Изпити в училища
Fit in Deutsch

Немски език в училище © © GettyImages Немски език в училище © GettyImages
Гьоте-институт България предлага на учениците възможност да положат официалния изпит на Гьоте-институт България за нива A1 и A2 в училище. Предлагат се и Гьоте-сертификати B1 и B2 за младежи. Езиковото ниво се потвърждава с получаването на международно признат сертификат. Изпитите могат да се проведат директно във Вашето училище, ако се запишат поне 20 участника за изпита за сертификт на едно ниво. Записването се извършва от училищното ръководство. Датата на изпита следва да се уговори своевременно. За регионални изпити извън София, които се провеждат в повече от един ден, трябва да бъде направено индивидуално запитване.
Изпитите съответстват на първо (A1) до четвърто ниво (B2) от шестстепенната скала на Общата европейска референтна рамка за езиците.
 

Всички други информации можете да намерите в информационната брошура.
 

Изпити в училища:

Цените влизат в сила от 2024 г.
Изпит Цена на участник
Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1 (от 10 год.) 80 лева
Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch (от 10 год.) 80 лева
Goethe-Zertifikat B1  (версия за младежи, от 12 год.) 150 лева
Goethe-Zertifikat B2 (версия за младежи, от 14 год.) 200 лева

Проявявате ли интерес? Моля, вижте и нашето видео!