Изпити в училища
Fit in Deutsch

Немски език в училище © GettyImages
Гьоте-институт България предлага на учениците възможност да положат официалния изпит на Гьоте-институт България за нива A1 и A2 в училище. Предлагат се и Гьоте-сертификати B1 и B2 за младежи. Езиковото ниво се потвърждава с получаването на международно признат сертификат. Изпитите могат да се проведат директно във Вашето училище, ако се запишат поне 20 участника за изпита за сертификт на едно ниво. Записването се извършва от училищното ръководство. Датата на изпита следва да се уговори своевременно. За регионални изпити извън София, които се провеждат в повече от един ден, трябва да бъде направено индивидуално запитване.
Изпитите съответстват на първо (A1) до четвърто ниво (B2) от шестстепенната скала на Общата европейска референтна рамка за езиците.
 

 • Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1 от 10 до 16 години
 • Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch от 12 до 16 години
 • Goethe-Zertifikat B1: за младежи от 12 до 16 години
 • Goethe-Zertifikat B2: за младежи от 16 до 18 години  

Моля, имайте предвид следния ориентировъчен брой учебни часове за изпитите:
 • Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1 съдържа 80–200 учебни часа
 • Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch съдържа 200–350 учебни часа
 • Goethe-Zertifikat B1: за младежи съдържа 350–600 учебни часа
 • Goethe-Zertifikat B2: за младежи съдържа 600–800 учебни часа

Примерни комплекти и упражнения по формата на изпита ще намерите тук:
  Гьоте-институт България с удоволствие ще Ви предостави материали с упражнения. Моля, обърнете се към нас на: pruefungen-sofia@goethe.de
 

Можете да договорите изпитна дата по всяко време. Просто изпратете запитване на:
pruefungen-sofia@goethe.de

Моля, в имейла си посочете следната информация:
 • Изпит (A1, A2, B1, B2);
 • Брой на участниците в изпита;
 • Желана изпитна дата;
 • Място на изпита.
Важно!
Ако желаете точно определена дата за изпита, моля, свържете се с нас възможно най-рано, дори още в началото на учебната година, но най-късно един месец предварително.

Всички други информации можете да намерите в информационната брошура.

Моля, вземете под внимание и различните цени за провеждане на изпити в училищата в София и в страната.

Изпити в училища:

Цените влизат в сила от 2023 г.
Изпит Цена на участник
Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1 (от 10 год.) 70 лева
Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch (от 10 год.) 70 лева
Goethe-Zertifikat B1  (версия за младежи, от 12 год.) 140 лева
Goethe-Zertifikat B2 (версия за младежи, от 14 год.) 190 лева

Проявявате ли интерес? Моля, вижте и нашето видео!