Изпити в училища
Fit in Deutsch

Немски език в училище © GettyImages
Гьоте-институт в София провежда изпити за сертификати на Гьоте-институт във всички училища в България. Необходимо е да са се записали поне 10 участника за дата, като те може да са и за различни изпити. Записването става от училищното ръководство. Датата на изпита следва да се уговори своевременно.

Моля, вземете под внимание и различните цени за провеждане на изпити в училищата в София и в страната.

Изпити в училища:

Изпит Цена на участник в София Цена на участник до 120 км от София Цена на участник на повече от 120 км от София
Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1 (от 10 год.) 50 лева 70 лева 90 лева
Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1 (от 16 год.) 50 лева 70 лева 90 лева
Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch (от 10 год.) 50 лева 70 лева 90 лева
Goethe-Zertifikat A2 (от 16 год.) 50 лева 70 лева 90 лева
Goethe-Zertifikat B1  (версия за младежи, от 12 год.) 90 лева 120 лева 150 лева
Goethe-Zertifikat B1 (от 16 год.) 90 лева 120 лева 150 лева
Goethe-Zertifikat B2 (версия за младежи, от 14 год.) 150 лева 200 лева 250 лева
Goethe-Zertifikat B2 (от 16 год.) 150 лева 200 лева 250 лева
Goethe-Zertifikat C1 (от 16 год.) 160 лева 210 лева 260 лева