Консултаци и услуги

Консултаци и услуги Снимка: Goethe-Institut/Sonja Tobias

Педагогическо сътрудничество е звено от Езиковия отдел, което подпомага български учители, училища и институции в преподаването на немски език.

Със своята дейност езиковият отдел е на разположение и в помощ на учителите по немски език в цяла България.


Хоспитации в езиковите курсове на Гьоте-институт София © Гьоте-институт София

Хоспитации в езиковите курсове на Гьоте-институт София

Езиков център на Гьоте-институт София
ул. Бенковски 11
1000 София


Гьоте-институт в София предлага възможност на всички учители по немски език да хоспитират в езиковите курсове. Там ще можете да наблюдавате часове на нашите опитни преподаватели за всички езикови нива  от А1 до C2, както и да ги анализирате и да обмените опит с други колеги. При наблюденията на учебните часове можете да сравните своята с чуждата перспектива и така да получите възможност да се запознаете с нови дейности при преподаването в час и да ги изпробвате след това във Вашите часове.

Повече информация относно предложенията ни за хоспитации през есенния семестър ще намерите на нашата страница.

В „Седмици на немския език“ учителки от различни училища в България взеха участие в наблюдението в езиковите курсове на Гьоте-институт. Прочетете, какво им е харесало в учебния час на Гьоте-институт:

Веселка Николова:
„Спокойната работна атмосфера ми хареса много. В часа нямаше стрес, курсистите работеха с удоволствие. Интерактивната дъска и обстановката в класната стая много ме очароваха. Най-ползотворно за мен беше, какви методи на преподаване използват преподавателите.“

Илияна Иванова:
„Това бяха изключително динамични, раздвижени занятия. През цялото време мисленето като процес бе поощрявано чрез многообразни упражнения и методи на обучение. Преподавателите стимулираха курсистите да достигат самостоятелно до резултатите и верните решения. Вербално разяснени езикови структури, елементи и ситуации веднага биваха онагледявани, творчески осмисляни и съпреживявани от курсистите. Посредством интерактивна дъска, чрез създаване на своеобразни „гнезда“  от лични постижения,  свързани с поставените задачи, както и даже с помощта на стените, върху които се пише, не бе изгубен нито миг от безценното време. Всички бяха като едно голямо семейство, и преподавателите зорко внимаваха, никой да не остане без нужното внимание. Имаше и шеги и моменти на напрегнато, очакващо  мълчание,  динамично се сменяха видове дейности, но всичко бе подчинено на една ясна за всички цел.“