Tempus Fugit

Tempus Fugit © Studio Punkt

„Fugit irreparabile tempus" – „Бяга невъзвратимото време“, гласи прочутата фраза на Вергилий от “Георгики”. Днес, във времето, в което преживяваме неочакван синкоп на самото време – сътресение на установения му човешки порядък, се изправяме пред критическата необходимост да мислим времето – времето, на чието условие сме подвластни, а следователно да мислим и собственото си човешко условие (condition humaine / human condition).

Предстоящи събития

Фугата на времето

Фугата на времето - Боян Манчев © Студио Пункт

Фугата на времето - Боян Манчев

По случай старта на "Tempus Fugit" философът Боян Манчев от колектив "Метеор" изнесе въвеждаща лекция, която задава теоретичната и концептуална рамка на проекта. Лекцията е на български със субтитри на английски език.

 

Съпротивата на времето

Съпротивата на времето © © Студио Пункт Съпротивата на времето © Студио Пункт
"Съпротивата на времето" е поредица от художествени филми, интервюта и разговори на група Метеор, изследващи понятията за време и възраст.

График премиери онлайн:
  • 28.05. - Разговор между Боян Манчев и Ясуо Кобаяши
  • 18.06. - Разговор с проф. Надежда Сейкова
  • 25.06. - Разговор на Леонид Йовчев с Васил Димитров

Nadezhda Seykova © Metheor

Съпротивата на времето
Разговор с проф. Надежда Сейкова

Vasil Dimitrov © Metheor

Съпротивата на времето
Васил Димитров в разговор с Леонид Йовчев

Yasuo Kobayashi und Boyan Manchev © Goethe-Institut Bulgarien

Разговор между Ясуо Кобаяши и Боян Манчев
ЩО Е ФИЛОСОФИЯ?

Танц и възраст

Програмата „Танц и възраст“ се фокусира върху възрастта като поток на времето и идея за нормалност, в противовес на обичайното й възприемане като недостатък, застой, разпад, безсилие, болест, дефицит, които трябва да бъдат преодолени за сметка на красотата, младостта и съвършенството.

През селекция на спектакли, прожекции, разговори с хореографи и лекции на изследователи ще се опитаме да огледаме всевъзможните отношения между времето, възрастта и танца: протичащото време и влиянието му върху живота и тялото на танцьора; линията на времето и понятията за история и минало (личната история, историята на танца); възприемането на времето, възрастта и танца в различните култури; възрастта като поле (за излъчване) на критическа рефлексия към обсесиите на съвремието - един от големите (политически) смисли на съвременния танц.

Повече информация

Силке З. онлайн разговор

Разговор със Силке Гилес
Диалог между поколенията чрез езика на танца

Мадлин Ритер и Боян Манчев

Мадлин Ритер и Боян Манчев
Танц и възраст

Марк Томпкинс онлайн разговор

Разговор с Марк Томпкинс
Да празнуваш момента

Минали събития

Партньори

Partnerlogos Tempus Fugit