Преподаване на немски език

Гьоте-институт е световен лидер в предлагането на допълнителна квалификация за учителите по немски език  – в България, в Германия или дистанционно. Предоставяме Ви актуални материали и интерактивни предложения, които да използвате във Вашите часове. Потърсете информация за мероприятията на Гьоте-институт за учители по немски език.

Допълнителна квалификация

Всяка година Гьоте-институт предлага повече от 1000 курса за допълнителна квалификация на преподаватели по немски език във всички части на света и онлайн.

Концепции и материали

Предлага ме Ви материали за преподаватели и за обучение и интересни идеи за Вашите часове. Потърсете информация по актуални теми от методиката и дидактиката на чуждоезиковото обучение по немски език и обучението по немски език като втори език.

Да преподаваш е яко!

„Да преподаваш е яко!“ е програма на Гьоте-институт България за спечелване и квалифициране на учители по немски език за българските училища.

препоръки за университетската подготовка на учители

От университета в класната стая: препоръки за университетската подготовка на учители по немски език в България в рамките на Конференцията за университетско образование на Гьоте-институт (05.-06.12.2018 г.)