Контакт и записване

Kursteilnehmer Foto: Goethe-Institut/Sonja Tobias

Интересувате се от някой от нашите курсове или се нуждаете от допълнителна информация? Обърнете се към Бюро Езикови курсове, където ще получите индивидуална консултация.
 

  Работно време на Бюро курсове и изпити
понеделник, сряда 13:00 - 16:00 ч.
вторник, четвъртък, петък 09:00 - 12:00 ч.

С удоволствие ще Ви консултираме по телефона или по имейл.
sprache-sofia@goethe.de
kundenservice-sofia@goethe.de
+ 359 2 939 0100 


 
ПАКЕТНА ЦЕНА КУРС + ИЗПИТ / ВЪЗРАСТНИ 2023 ЦЕНА В ЛЕВА
120 уч.ч. A1/A2     + изпит 780,-
90 уч.ч. B1.2          + изпит 700,-
90 уч.ч. B2.2/C1.2 + изпит 760,-
90 уч.ч. C2             + изпит 790,-
90 уч.ч. В1.2 неделен + изпит 760,-
90 уч.ч. B2.2/C1.2 неделен + изпит 820,-
 
ПАКЕТНА ЦЕНА КУРС + ИЗПИТ / МЛАДЕЖИ 2023 ЦЕНА В ЛЕВА
60 уч.ч. A1.2/A2.2 + изпит 450,-
90 уч.ч. B1.2          + изпит 690,-
90 уч.ч. B2.2          + изпит 740,-
  
МЛАДЕЖКИ И КУРСОВЕ ЗА ВЪЗРАСТНИ 2023 ЦЕНА В ЛЕВА ЦЕНА В ЛЕВА
60 уч.ч. 420,-
90 уч.ч. 590,-
90 уч.ч. - неделни курсове 650,-
120 уч.ч. 740,-
ДЕТСКИ КУРСОВЕ 2023 ЦЕНА В ЛЕВА
45 уч.ч. 350,-
Летен лагер 60 уч.ч. / 2 седмици 700,-
 
Индивидуално обучение и обучение в малки групи Цена в лева за 45 мин. на човек
Индивидуално обучение 60,-
2 до 5 курсиста 35,- 
6 до 9 курсиста 20,- 

За курсове извън Гьоте-институт допълнително се заплащат: Разходи за градския транспорт
 
Тестове, удостоверения и др. Цена в лева
Тест за определяне на нивото 20,-
Тест за определяне на нивото с изготвяне на писмено удостоверение 30,-
Полагане на изпит към университет в Германия (за една дата)* 176,-
Полагане на изпит към университета FernUni Hagen (за една дата, 90-120 мин.) 300,-
Допълнително удостоверение за участие в курс 20,-
Удостоверение за положен изпит на Гьоте-институт при изгубен сертификат 30,-
Заверка на копия на сертификат на Гьоте-институт
- до 3 копия
15,-
- от 4 до 10 копия 25,-

* Цената важи за времетраене на изпита до 120 минути. При няколко участника цената се разпределя между тях.

 1. Семейна отстъпка, ако няколко члена на едно семейство посещават едновременно курс; единият член на семейството плаща пълната такса за курса, другият член на семейството получава 15% отстъпка за по-евтиния формат на курса. Семейната отстъпка не може да се комбинира с друга отстъпка.
 2. Отстъпка за лоялност за курсисти, които са завършили успешно 5 курса в Goethe-Institut - 10% отстъпка за всеки следващ курс. Отстъпката за лоялност не може да се комбинира с друга отстъпка.
 
Моля, свържете се по имейл с Бюро езикови курсове и изпити, за да получите код за отстъпка преди записването. Моля напишете имената си и/или Вашия клиентски номер, както и желания курс. Ние ще Ви изпратим съотвения код за отстъпка.

Tестът за определяне на нивото е задължителен за кандидати, които вече имат познания по немски език. Той е писмен. Получавате резултата по имейл.

Ще получите имейл с инструкции и код за достъп за теста. 

Към онлайн регистрация

Ако имате въпроси, моля, свържете се с нашия офис за езикови курсове kundenservice-sofia@goethe.de.
 

 1. Курсисти на Гьоте-институт могат да се запишат директно онлайн чрез онлайн-класната стая, без да правят тест за определяне на ниво. Ако не сте били курсист през последните шест месеца и не сте положили изпит за сертификат, трябва да се явите на тест за определяне на ниво.
 2. След това намерете подходящия за Вас курс и резервирайте място в него онлайн. Ако желаният от Вас курс е запълнен, Ви се предлагат алтернативни курсове на същото ниво.
  • Курсисти на Гьоте-институт в София попълват номера на курсиста.
  • Нови курсисти, които са положили тест за определяне на нивото в Гьоте-институт в София (преди не повече от 6 месеца), попълват номера на курсиста от квитанцията за теста.
  • Участници в изпити на Гьоте-институт попълват датата, на която са положили изпита (преди не повече от 6 месеца).
 3. Заплащате желания курс или изпит директно с дебитна или кредитна карта. В случай, че нямате такава, ни пишете и ще получите имейл с потвърждение и банковата сметка на Гьоте-институт България.
 4. Учебниците не са включени в цената на курса (изкл. курс С2) и се закупуват от курсиста преди започване на курса.

1. Област на приложение на Общите условия
1.1 Общите условия важат за всички екстензивни, интензивни и суперинтензивни курсове на Гьоте-институт България.
1.2 С Общите условия може да се запознаете в Гьоте-институт или на интернет страницата www.goethe.de/sofia, за което курсистът бива информиран при записване. Чрез заплащането на таксата за курса, курсистът сключва с Гьоте-институт България договор за провеждането на курс по немски език (по-долу: договор) и същевременно потвърждава, че е запознат с Общите условия.
 
2. Общи условия
Участниците в курсовете за възрастни трябва да са навършили 16 години при започване на курса, а в младежките курсове трябва да са навършили 12 години.
 
3. Такси
При записване на курсиста се съобщават (писмено или устно) таксата за курса и крайния срок за внасянето й. 
При ненавременно плащане курсистът губи правото си на място в курса.
Таксата за курса включва следните услуги:
 • Обучение
 • Допълнителни материали
 • Удостоверение за завършване на курса при минимум 70% присъствие
 • Ползване на библиотеката на Гьоте-институт България съгласно Правилника на библиотеката
Не са включени таксите за полагане на изпит и цената на учебниците.
Такси за изпити не се връщат.
Смяна на курса е възможна след съгласуване с Бюрото за езикови курсове и изпити до втория ден от курса и при наличие на свободни места.
Информация за размера на таксите за удостоверения и уверения ще намерите по-долу под точка „Цени“.
 
4. Отказ
4.1 Отказ от курс се заявява писмено в Бюро курсове и изпити най-късно една седмица преди началото на първото занятие. В този случай се удържа административна такса от 20% от цената на курса. Получаването на стипендия или пътуване в чужбина не се признават за основателна причина за отказ от курса. След започване на курса не е възможно връщане на таксата.
4.2 Право на промени: В случай на форсмажорни, извънредни обстоятелства или събития или при промяна на вече налични такива обстоятелства или събития, върху които Гьоте-институт няма влияние (например безредици, военни или терористични действия, природни катастрофи, епидемии, пандемии, законови забрани и/или карантинни мерки и др.), Гьоте-институт България си запазва правото да предлага на курсистите промени в курса (например по отношение на времето или мястото на провеждане). В този случай към курсистите се отправя ново предложение с молба в определен срок да съобщят дали приемат промените или желаят да прекратят договора. Ако курсист прекрати договора, възможно е да се направи обратно плащане (респ. пропорционално приспадане на част от таксата съобразно състоянието на предоставената услуга).
 
5. Записване/ Големина на групите
Записването в курс става след провеждане на входен тест.
Нашите курсове включват най-малко 8 и най-много 18 курсисти.
Ако за даден курс няма достатъчно желаещи, курсът може да не се състои. В такъв случай курсистите могат да се прехвърлят в друг курс или да получат пълния размер на внесената такса.
За всички курсове ниво А1 курсистите могат да се запишат директно в платформата. За всички останали курсове трябва:
 • да бъде въведен номерът на курсиста от последния курс, проведен в Гьоте-институт България (този курс не трябва да е проведен преди повече от 12 месеца)
  или
 • да бъде представен валиден сертификат за успешно издържан изпит на предхождащото ниво (Goethe-Zertifikat, ÖSD или TELC), проведен преди не повече от 2 години
  или
 • да бъде преминат тест за определяне на нивото, проведен преди не повече от 6 месеца 
 
6. Задължения на курсистите
Курсистите са длъжни да спазват Правилника за вътрешния ред на Института.
 
7. Отговорност на Гьоте-институт
Отговорността на Гьоте-институт и на неговите служители се ограничава до предумишлени действия и груба небрежност. Гьоте-институт не носи отговорност при неизпълнение на задълженията си в резултат на форсмажорни обстоятелства, стачки и други независещи от него причини.
 
8. Защита на личните данни
Курсистът дава съгласието си администрацията на Гьоте-институт да записва и обработва личните му данни по електронен път с цел записване, отчитане и провеждане на курсовете съгласно насоките на действащия Общ регламент за защита на данните.

Общоезикови курсове

•A1: Netzwerk A1 NEU, Kurs- und Übungsbuch mit Audios und Videos, Klett Verlag
• A2: Netzwerk A2 NEU, Kurs- und Übungsbuch mit Audios und Videos,, Klett Verlag
• B1.1: Netzwerk B1 NEU, Kurs- und Übungsbuch mit Audios und Videos,(Lekt. 1-6), Klett Verlag
• B1.2 Netzwerk B1 NEU, Kurs- und Übungsbuch mit Audios und Videos, (Lekt. 7-12), Klett Verlag
• B2.1: Sicher! aktuell B2.1, Kurs- und Arbeitsbuch mit MP3-CD, Hueber Verlag
• B2.2 : Sicher! aktuell B2.2, Kurs- und Arbeitsbuch mit MP3-CD, Hueber Verlag
• C1.1: Sicher! C1.1, Kurs- und Arbeitsbuch mit CD-ROM, Hueber Verlag
• C1.2: Sicher! C1.2, Kurs- und Arbeitsbuch mit CD-ROM, Hueber Verlag
• C2: допълнителни материали

* В потвърждението за запазено място ще получите и информация за учебника.

Общоезикови курсове (половин ниво)
• A1.1: Netzwerk A1.1 NEU, Kurs- und Übungsbuch mit Audios und Videos, Klett Verlag
• A1.2: Netzwerk A1.2 NEU, Kurs- und Übungsbuch mit Audios und Videos, Klett Verlag
• A2.1: Netzwerk A2.1 NEU, Kurs- und Übungsbuch mit Audios und Videos, Klett Verlag
• A2.2: Netzwerk A2.2 NEU, Kurs- und Übungsbuch mit Audios und Videos, Klett Verlag
•B1.1: Netzwerk B1.1 NEU, Kurs- und Übungsbuch mit Audios und Videos, Klett Verlag
•B1.2: Netzwerk B1.2 NEU, Kurs- und Übungsbuch mit Audios und Videos, Klett Verlag

TestDaF Vorbereitung
• Training TestDaF (хартиен формат), Klett Verlag
• Mit Erfolg zum digitalen TestDaF (дигитален формат), Klett Verlag

Младежки курсове
• JA1.1: Klasse! A1.1, Kurs- und Übungsbuch mit Audios und Videos, Klett Verlag
• JA1.2: Klasse! A1.2, Kurs- und Übungsbuch mit Audios und Videos, Klett Verlag
• JA2.1: Klasse! A2.1, Kurs- und Übungsbuch mit Audios und Videos, Klett Verlag
• JA2.2: Klasse! A2.2, Kurs- und Übungsbuch mit Audios und Videos, Klett Verlag
• JB1.1: Klasse!, B1.1 Kurs- und Übungsbuch mit Audios und Videos, Klett Verlag
• JB1.2: Klasse!, B1.2 Kurs- und Übungsbuch mit Audios und Videos, Klett Verlag
• JB2.1: MIT UNS B2 (Lekt. 1-6) Kurs- und Arbeitsbuch, Hueber Verlag
• JB2.2: MIT UNS B2 (Lekt. 7-12) Kurs- und Arbeitsbuch, Hueber Verlag

Детски курсове
Детски курс Kiku 2 (Деца без познания по немски)
• Paul, Lisa & Co. Starter, Kurs- und Übungsbuch, Hueber Verlag
Детски курс Kiku 3 (Деца с познания по немски език)
• Paul, Lisa & Co. A1.1, Kurs- und Übungsbuch, Hueber Verlag
Детски курс Kiku 4 (Деца с повече познания по немски език)
• Paul, Lisa & Co. A1.2, Kurs- und Übungsbuch, Hueber Verlag

Книжарници:
Klett: София 1574, ул. „Никола Тесла“ №5, сграда BSR 2, ет.4,
тел. 0700 47 400, 0885070014, 0883214403, 0885732930, E-Mail: info@klett.bg (Klett Verlag)
Deutsche Bücherstube: ул. Паренсов 29, София, тел. 02 986 1338 или ОНЛАЙН чрез Е-Mail на atlantiskl@tea.bg (Hueber Verlag и Klett Verlag)
Educational Centre, ул. Г.С. Раковски 140, 1000 София, 02 980 90 33 (Hueber Verlag)

На следните дати няма да се провеждат занятия
(При изключения ще намерите информация за това при съответния курс):


02.01.2023 – Нова година

03.03.2023 – Национален празник на България

14.04. - 17.04.23 - Великден

01.05.2023 - Ден на труда

06.05. - 08.05.23 - Гергьовден / Ден на храбростта

24.05.2023 – Ден на българската просвета и култура

31.07.- 13.08.23 - Лятна ваканция

06.09.2023 – Ден на Съединението на България

22.09.2023 – Ден на Независимостта на България

23.12.23 - 01.01.24 - Коледна ваканция