Медиен Инкубатор

Лого градиент Били Матеева

Проектът е многогодишна образователна програма, инициирана от клоновете на Гьоте-институт в Босна и Херцеговина, Хърватия, С. Македония, Румъния и България. Тя е насочена към студенти и амбициозни млади журналисти, които търсят реализация в сферата на социалната журналистика и проявяват интерес към отразяването на теми, свързани с бедността, равенството и най-вече - малцинствата.
Научи повече

Смелостта в журналистиката се изразява в това да умееш да се заставяш за "непопулярните", а не за популярните.

Хералдо Ривера


Участници в проекта


Новини, информация и предистория