Предложения за допълнителна квалификация
за преподаватели по немски език

 

Независимо дали става дума за странознание, методика и дидактика или разширяване на езиковата компетентност, Гьоте-институт предоставя на преподавателите по немски език широк спектър от предложения за допълнителна квалификация.
Допълнителна кавалификация Снимка: Goethe-Institute in Deutschland

Допълнителна квалификация в България

Гьоте-институт България предлага на учителите по немски език възможност да повишат квалификацията си.

Допълнителна кавалификация в Германия © Getty-Images, Sam Edwards

Допълнителна квалификация в Германия

Допълнителната квалификация в Германия Ви предлага възможност да разширите Вашата езикова компетентност и познанията си за Германия

Допълнителна квалификация на учителите онлайн

Допълнителната квалификация чрез дистанционно обучение – тук Вие определяте, кога и къде да учите.

Конференция за начални учители по немски език

17. - 18.04.2021

Движението подпомага езиковото развитие на децата. Това е научно доказано. Затова ученето с движение е ежедневие в детската градина и училището. Но как да интегрираме движението в онлайн-обучението? Доклади и уъркшопове ще подскажат възможности как да включим онлайн ири с движение за подобряване на усвояването на езика и мотивация на учениците.
 
За учители по немски език от предучилище, начално училище и 5./6. клас
 
Записване до 11.04.2021