Предложения за допълнителна квалификация
за преподаватели по немски език

 

Независимо дали става дума за странознание, методика и дидактика или разширяване на езиковата компетентност, Гьоте-институт предоставя на преподавателите по немски език широк спектър от предложения за допълнителна квалификация.
Допълнителна кавалификация Снимка: Goethe-Institute in Deutschland

Допълнителна квалификация в България

Гьоте-институт България предлага на учителите по немски език възможност да повишат квалификацията си.

Допълнителна кавалификация в Германия © Getty-Images, Sam Edwards

Допълнителна квалификация в Германия

Допълнителната квалификация в Германия Ви предлага възможност да разширите Вашата езикова компетентност и познанията си за Германия

Допълнителна квалификация на учителите онлайн

Допълнителната квалификация чрез дистанционно обучение – тук Вие определяте, кога и къде да учите.