Между поколенията

Across generations © Goethe-Zentrum Tirana

МЕЖДУ ПОКОЛЕНИЯТA – Учене от изкуството, културата и един от друг
 
Диалогът между поколенията е от изключително значение за съжителството особено днес, когато в глобален план именно съвместното живеене като общество е подложено на големи промени. На фокус са въпросите: Как могат „млади“ и „стари“ да учат един от друг при взаимен обмен? Кои теми в еднавка степен интересуват и по-младите, и по-възрастните хора? Каква роля може да има музеят със своите колеции?

Представители на музеи, занимаващи се с образователни програма, участват в този международен проект и разработват заедно нови формати и методи за междупоколенческа образователна дейност в музея.

В резултат ще бъде създаден общ набор от методи (toolbox), който ще осигури устойчивост и ще направи възможен трансфера на разработените концепции и в други институции.
 

Участващи музеи

Среща на партньорите в Берлин

По време на срещата си в Берлин участниците имаха възможност за изпробват различни интергенеративни методи на арт медиацията.

  •  © Staatliche Museen zu Berlin / Valerie Schmidt, 2021

  •  © Staatliche Museen zu Berlin / Valerie Schmidt, 2021

  •  © Staatliche Museen zu Berlin / Valerie Schmidt, 2021

  •  © Staatliche Museen zu Berlin / Valerie Schmidt, 2021

За проекта

„Между поколенията“ е прототипен проект в сферата на културното образование.

Той изследва на различни нива как съжителството и трансферът на знание между различните поколения могат да бъдат подпомогнати чрез срещата с обекти на изкуството и културното наследство в музея. Залага се на потенциала на музеите като ново място за среща и прекарване на свободното време за хора от различни възрасти. Освен това се изследва каква полза могат да имат културните институциии от опит с нови посетители.

От проекта се очаква да предложи международна перспектива върху междупоколенческото учене като значимо познание за ежедневната работа с посетители от различен произход и възраст, както и да даде импулси за наложащата диверсификация на културните институции.

Професионалният диалог е съпроводен и от международния обмен по темата за силно променящите се и различни концепции за семейството, както и за политическите и обществени процеси.   

В рамките на международния обмен, културните медиатори от различни музеи разработват формати и методи за образователна работа между поколенията в рамките на серия от обучения.

Съвместно разработените дигитални методи (toolbox) осигуряват устойчиво съхранение на резултатите от проекта и позволяват трансферирането на концепции към други културни институции.

„Между поколенията – Учене от изкуството, културата и един от друг“ е проект на Гьоте-институтите в Югоизточна Европа и на Държавните музеи в Берлин, който стартира през 2021 г.