Aino Korvensyrjä

Aino Korvensyrjä Kuva: Aino Korvensyrjä

Aino Korvensyrjä on Berliinissä ja Helsingissä vaikuttava sosiologi ja maahanmuttajien oikeuksien puolustaja.

Aino Korvensyrjä käsittelee liikkuvuutta ja oikeudenmukaisuutta. Väitöskirjassaan hän tutkii laillisen väkivallan vaikutuksia kielteisiin turvapaikkapäätöksiin Saksassa. Hän julkaisee yhdessä Saksassa asuvien länsiafrikkalaisten pakolaisaktivistien kanssa blogia Culture of Deportation, jossa poliisin ja valtion muiden elimien Saksan turvapaikkajärjestelmässä ja EU: n rajajärjestelmässä harjoittamaa väkivaltaa dokumentoidaan maahanmuuttajien antamien tietojen perusteella. Aino osallistuu rasismin vastaiseen työhön ja kampanjoihin poliisiväkivallan torjumiseksi Saksassa sekä maahanmuuttajien oikeuksia puolustavan verkoston toimintaan Länsi-Afrikassa. Jäsenyydet: Sosiaalitieteiden laitos, Helsingin yliopisto; Etnisten suhteiden ja nationalismin keskus, ruotsalainen yhteiskuntatieteellinen koulu; Kritnet Germany.