Karina Griffith

Karina Griffith, Optical Silence (2018) Kuva: Katie Lee Dunbar

Karina Griffithin sosiaaliseen kuratointiin ja liikkuvaan kuvaan linkittyvät teokset tutkivat pelon ja fantasian teemoja. Ne käsittelevät usein ihmistä osana yhteisöä. Häntä kiinnostaa erityisesti ihmisen identiteetin muodostuminen ja maahanmuuttajan näkökulman vaikutus siihen. Hän käyttää työssään ainutlaatuista, oman sukunsa Karibian patois-tarinankerrontaperinnettä. Griffith on tohtorikoulutettava Toronton yliopiston elokuvainstituutissa, jossa hänen tutkimuksensa aiheena mustien Saksassa tekemät elokuvat. Hänen tutkimuksensa on vuorovaikutuksessa affektiteorian, intersektionaalisuuden ja kreolisaation teorioiden kanssa. Griffith toimii luennoitsijana Berliinin taideyliopiston (UdK) Art in Context -instituutissa.