Airi Triisberg

  
Airi Triisberg on Tallinnassa asuva vapaa kuraattori, kirjailija ja pedagogi. Häntä kiinnostavat poliittisen aktiivisuuden ja taidemaailman leikkauskohdat, sukupuoleen ja seksuaalisuuteen, sairauteen/terveyteen ja vammaisuuteen/vammattomuuteen liittyvät kysymykset, itseorganisoituminen ja yhteiskunnan hoitokäytännöt sekä mm. taiteen alan epävarmat työolot.

Airi Triisberg työskenteli helmikuussa 2019 HIAP:in residenssitaiteilijana Helsingissä.


Airi Trisberg toimii poliittisena taiteilijana usein politiikkakasvatuksen, itseorganisoitumisen ja osaamisen tuottamisen risteyskohdassa. Yksi hänen jatkuvista kiinnostuksen kohteistaan ovat niin historiassa kuin nykymaailmassakin sattuneet tapaukset, joissa sairauden tai vammaisuuden kokemukset on politisoitu yhteiskunnallisen kritiikin nimissä.