Vācu pēdas Latvijā

Vācu pēdas Latvijā © Goethe-Institut Riga

Latviešu un vācu vēsturi vieno gadsimtiem ilga cieša saikne. Tiem, kuri interesējas par šīs saiknes atstātajiem nospiedumiem Latvijā, saistošu informāciju sniegs šis rakstu krājums.

 

Māksla un kultūraVācieši un latvieši, tagad un toreiz

Tehnika un jaunievedumi

Arhitektūra un pilsēttēls