Startējam ar vācu valodu

vācu valoda kā svešvaloda Baltijas valstīs

„Startējam ar vācu valodu – vācu valoda kā svešvaloda Baltijas valstīs“ ir Igaunijas, Latvijas un Lietuvas Gētes institūtu kopīgi īstenots projekts ar mērķi stiprināt vācu valodu kā (otro) svešvalodu.

Mit Deutsch durchstarten Logo

Projekta mērķi ir piedāvāt tālākizglītības iespējas aktīvi strādājošiem un topošajiem vācu valodas skolotājiem un ieinteresēt jauniešus apgūt vācu valodu. Projekta daudzveidīgās aktivitātes paredzētas dažādām mērķgrupām:
  • kvalifikācijas paaugstināšanas un tālākizglītības pasākumus topošajiem un esošajiem vācu valodas skolotājiem (digitāli, klātienē un Vācijā)
  • pieredzes apmaiņas un sadarbības kontaktu veidošanas iespējas skolu direktoriem un lēmumu pieņēmējiem
  • aktivitātes (topošajiem) vācu valodas apguvējiem skolās  

Aktuāli

MĒS PIEDĀVĀJAM

Kontakti

Sekojiet mums