Mūsu mācību koncepcija
Vērsta uz mērķi, skaidri strukturēta, daudzveidīga

Our learning concept Photo: Goethe-Institut/Sonja Tobias
Mācoties Gētes institūtā, Jūs ne tikai apgūstat valodu, bet arī iepazīstat kultūru. Individuālās pārrunās un ar valodas testa palīdzību noskaidrosim, kādas ir Jūsu priekšzināšanas. Pēc tam kopīgi izvēlēsimies Jums piemērotu kursu. Uzziniet vairāk par vācu valodas apmācību Gētes institūtā.

Mūsu nodarbības

 • ņem vērā jaunākās pētnieciskās atziņas par mācīšanas un mācīšanās procesiem;
 • ir daudzveidīgas un vērstas uz komunikāciju; runas, klausīšanās, lasīšanas un rakstīšanas prasmes tiek vingrinātas dzīvei tuvās situācijās un izmantojot autentiskus tekstus;
 • pievēršas aktuāliem un starpkultūru tematiem; ar valsts ģeogrāfiju, kultūru un vēsturi saistīti temati, (interneta) projekti un izpētes uzdevumi sniedz plašas iespējas iepazīt vācvalodīgo kultūru;
 • mācības jau no pirmās nodarbības notiek vācu valodā;
 • mūsu mācību platforma piedāvā inovatīvas un elastīgas mācību programmas.

Mūsu kursu sistēma

 • balstīta sešos valodas prasmes līmeņos, kas definēti Eiropas kopīgajās pamatnostādnēs valodu apguvei; tādējādi mūsu kursos apgūtās valodas zināšanas ir objektīvi novērtējamas un starptautiski salīdzināmas;
 • ir visā pasaulē vienota un pārskatāma; absolvējot vienu kursu, Jūs bez ierobežojumiem varat turpināt mācības – savā valstī, Vācijā vai tiešsaistē.

Mūsu skolotāji

 • ir ieguvuši speciālu izglītību vācu valodas kā svešvalodas apmācības jomā; tā balstīta izglītības un tālākizglītības programmā Mācāmies mācīt vācu valodu (DLL), ko kopīgi izstrādājuši Gētes institūta speciālisti un zinātnieki;
 • vācu valodu pārvalda ļoti augstā līmenī, vai arī tā ir viņu dzimtā valoda;
 • ir uzkrājuši pieredzi sadarbībā ar cilvēkiem no dažādām valstīm un kultūrām;
 • regulāri piedalās mūsu tālākizglītības pasākumos un tādējādi vienmēr pārzina jaunākās tendences vācu valodas kā svešvalodas apmācībā;
 • regulāri informēs Jūs par Jūsu sekmēm un sniegs ieteikumus, kā sekmīgi turpināt mācības.

Mūsu vācu valodas eksāmeni

 • Mūsu eksāmeni ir starptautiski atzīti, un daudzi darba devēji un izglītības iestādes tos uzskata par kvalifikācijas apliecinājumu.
 • Visus eksāmenus pieaugušajiem, kuri mācās Gētes institūtā, ir pārbaudījusi Eiropas Valodas testētāju asociācija (ALTE) un piešķīrusi tiem Kvalitātes zīmi Q-mark.

Papildu ieguvumi Jums

 • Iepazīstiet Vāciju visā tās daudzveidībā. Apmeklējot vācu valodas kursus Gētes institūtā, Jums ir pieeja mūsu bibliotēkai un mediatēkai, kā arī iespēja piedalīties dažādos kultūras pasākumos.
 • Izmantojiet mūsu bezmaksas vingrinājumus un komunikācijas iespējas vietnē Vācu valoda tev. Pievienojoties vācu valodas apguvēju interesentu kopai, Jūs iegūstat piekļuvi daudzveidīgiem, interaktīviem mācību materiāliem un vingrinājumiem un varat sazināties ar citiem lietotājiem.
 • Mūsu klientu apmierinātība ir viens no mūsu darba būtiskākajiem mērķiem. Tādēļ mēs visā pasaulē īstenojam vienotu kvalitātes vadības praksi. Tas nodrošina, ka valodas kursi un eksāmeni Gētes institūtos visā pasaulē tiek organizēti pēc vienotiem standartiem.