Vingrinājumi cilvēkiem ar īpašām vajadzībām

Gētes institūta eksaminācijas centri cenšas ņemt vērā katra eksaminējamā ar invaliditāti īpašās vajadzības un specifiskās prasības. Specifiskās prasības var būt saistītas ar redzes vai dzirdes invaliditāti, kā arī motorikas traucējumiem.

Vingrināšanās nolūkā katram eksāmena līmenim šeit pieejami sertificēti vingrinājumu komplekti cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Šie vingrinājumu komplekti ir interaktīvi, kas nozīmē, ka ir iespējams saņemt tūlītēju vērtējumu. Turklāt sagatavošanās vingrinājumus eksāmenam iespējams pildīt jebkurā mobilajā tālrunī, kam pieejams internets.