Film Den moderna staden

Die Stadt - film still

4/6 2015, kl. 18.30

Klarabiografen, Stockholm

SERGELS TORG 3
111 57 Stockholm

Filmprogram med introduktion av Florian Wüst

Åren efter 1945 eftersträvade man modernisering i Europas storstäder och bättre livsvillkor för den arbetande befolkningen enligt principen "Neues Bauen", en rörelse inom arkitektur som uppkom på 1910-talet. Överallt saknades bostäder, samtidigt som den industriella massproduktionen och konsumtionskulturen skapade stora förändringar för människor och deras sociala relationer. Filmmediet på 50- och 60-talet tjänade till att å ena sidan marknadsföra morgondagens stads- och trafikmodeller, å andra sidan skapa debatt om vardagens rationalisering.

Filmkuratorn Florian Wüst kommer att presentera tre filmer om den moderna staden i en helt ny digital version:
 
En dag i staden, Pontus Hultén & Hans Nordenström, Sverige (1956, 19 min.)
En dadaistisk blick på Stockholm från mitten av 50-talet.

Die Stadt, Herbert Vesely, Tyskland (1960, 36 min.)
En experimentell filmessä från West-Berlin.
 
Bag de ens facader, Peter Weiss, Danmark
(1961, 27 min.)
En dokumentär om boenden i kollektiv vid Köpenhamns utkant samt ett enastående dokument med temat modern boende- och stadsplanering i början av 60-talet. Detta är författarens och dramaturgens Peter Weiss sista filmprojekt.
 

Präsenteras av Film i Samtidskonsten, Index och Goethe-Institut Schweden i samarbete med Filmform.

Samtliga filmer finns med på den nya DVD-utgåvan med titeln Die moderne Stadt. Filmessays zur neuen Urbanität der 1950/60er Jahre, utgiven av Ralph Eue och Florian Wüst. Producerad i samarbete med Goethe-institutet och KW Institute for Contemporary Art, Berlin. DVD:n kan lånas från Goethe-institutets filmarkiv för icke-kommersiella ändamål.
 
Florian Wüst bor som frilansande konstnär och filmkurator i Berlin. Han arbetar med förbundsrepublikens Tysklands historia och den sociala, ekonomiska och tekniska utvecklingen i modern tid. Dessutom skriver och samtalar han ofta om teman kring film och samhälle.


 

Tillbaka