Musik Ensemble Sarband – Sacred Bridges

Ensemble Sarband © Dr. Vladimir Ivanoff / Sarband

Söndag den 7/6, kl. 19

Tyska Kyrkan

Svartmangatan 16
111 29 Stockholm

Konsert i samband med Stockholm Early Music Festival

Försoning är avslutningskonsertens tema på Stockholm Early Music Festival 2015. Psalmer från 1500- och 1600-talet som tonsattes av kompostitörer från tre olika kulturer och religioner, judendomen kristendomen och islam,  visar hur psalmer kan vara en källa för spiritualitet, ett politiskt instrument och en bro mellan tradition och modern tid. Salamone Rossis, Claude Goudimels, J. P. Sweelincks och Alî Ufkîs kompositioner förknippas med varann i syfte med att återuppliva psalmernas ursprungliga effekt: heliga broar mellan nationer, religioner, människor.

Genom sina flerstämmiga hebreiska psalmer ville Salamone Rossi måna om den italiensk-judiska kulturen i Mantuas Ghetto. Alî Ufkî! /Wojciech Bobowski transformerade Genfer Psalters melodier och texter till autentisk osmanisk-turkisk musik för att ge den muslimsk-calvinistiska alliansen en gemensam musikalisk röst mot de katolska Habsburgarna.

Den multikulturella Ensemblen Sarband från Tyskland (ledning Vladimir Ivanoff) skapade Sacred Bridges för samarbeten med omväxlande ensembler och körer, i Stockholm präsenteras programmet tillsammans med vokalensemblen AVE (ledning Andes Eby).

Stockholm Early Music Festival (SEMF) arrangeras för fjortonde gången i Peter Pontiviks regi och är Nordens största festival för Gammal musik.
 

Tillbaka