Konferens Stulen konst och restitutionspolitik

 Alfred Flechtheim, 1913 (Nils von Dardel) creative commons

20/9 kl. 18:30-20:30, 21/9 kl. 09:30-15:00

Goethe-Institut Stockholm

Bryggargatan 12A
111 21 Stockholm

Offentlig internationell konferens på Goethe-institutet i Stockholm, 20 - 21 september. I samarbete med Moderna Museet Stockholm och Judisk kultur i Sverige.

Frågan hur konst som blev stulen av nazisterna och som nu finns på museerna ska hanteras engagerar museivärlden och får allt mer offentlig uppmärksamhet. Internationella experter från Sverige och Tyskland kommer att diskutera denna angelägna frågan i en offentlig debatt om den europeiska restitutionspolitiken.

Målsättningen är att belysa hanteringen, perspektiven och de aktuella utmaningarna samt problemen i samband med proveniensforskningen och restitutionen på svenska, tyska och andra europeiska museer. De befintliga kommissionerna i Österrike, Frankrike, Tyskland och Nederländerna sköter restitutionskraven på olika sätt. Mot denna bakgrund kommer vi att försöka ta med den s.k. Limbach-kommissionens arbete i debatten.

Under sommaren har svenska medier tematiserat den otillräckliga proveniensforskningen på svenska museer. Daniel Birnbaum, överintendent på Moderna Museet, har föreslagit att regeringen ska tillsätta ett fristående råd. Tillsammans med Olle Granath, tidigare chef för Moderna Museet och Nationalmuseum, har han skisserat hur ett sådant råd skulle kunna se ut.

 
Deltagare:
 
Daniel Birnbaum, överintendent Moderna Museet Stockholm
Julia Friedrich, kurator Museum Ludwig Köln     
Christian Fuhrmeister
, Zentralinstitut für Kunstgeschichte, forskningsdepartementet, München: What if? Conditions and Requirements of Fundamental Research and Restitution in Europe
Raphael Gross, president Stiftung Deutsches Historisches Museum, Berlin: Historische Urteilskraft
Catherine Hickley, journalist, Berlin: A comparison of the panels for Nazi-looted art claims in the Netherlands, the U.K., Austria and Germany
Stefan Koldehoff, Deutschlandfunk Köln
Arne Ruth, publicist och journalist
Julia Voss, Leuphana Universität Lüneburg
 
 

Tillbaka