Izobraževanja
za učitelje nemščine

Fortbildungen - Einführung © Colourbox

Izobraževanje v Sloveniji

Goethe-Institut Ljubljana učiteljem nemščine ponuja možnost izpopolnjevanja.

Izobraževanje v Nemčiji

Izobraževanje v Nemčiji Vam nudijo možnost, da razširite Vaše kompetence in doživite Nemčijo.

Izobraževanje preko spleta

Izobraževanje s poukom na daljavo – tu individualno določate, kdaj in kje se boste učili.

Mednarodni dogodki za učitelje

Europa. Deine Sprachen © Goethe-Institut Ljubljana

Evropa. Tvoji jeziki

Serija konferenc na temo večjezičnosti z naslovom "Evropa.Tvoji jeziki." je organiziral program Europanetzwerk Deutsch. Potekala je v okviru predsedovnja tria Nemčije, Portugalske in Slovenije Svetu EU. Podnaslov konference v Ljubljani se je glasil: Slovenija in njena večjezičnost.

IDT Lübeck © IDT Lübeck

IDT Lübeck 25

Mednarodno združenje učiteljic in učiteljev nemščine (IDV) na štiri leta povabi učitelje praktike, raziskovalce in študente na Mednarodno konferenco učiteljev nemščine (IDT). Goethe-Institut Ljubljana bo zastopan z izbranimi prispevki.