Dostopne vaje

Na izpitnih centrih Goethe-Instituta si prizadevamo, da bi se prilagajali posebnim potrebam telesno oviranih udeležencev ter njihovim posameznim specifičnim potrebam. Specifične potrebe so lahko povezane tako z motnjami vida in sluha kot z motoričnimi zmožnostmi.

Za namene vaj so tu za vsak izpitni nivo na voljo certificirane zbirke vaj v dostopnih formatih za neomejeno vadenje. Te zbirke vaj so interaktivne, kar pomeni, da je možno takoj videti oceno. Vaje za izpit se lahko uporabljajo na vsaki mobilni napravi z internetom.