Več informacij

Nazaj na Goethe-Zertifikat B1

Vaš nastop: moduli

Izpit Goethe-Zertifikat B1 je sestavljen iz modulov bralno razumevanje, slušno razumevanje, pisanje in ustno izražanje (ustno preverjanje v paru). Izpit se po vsem svetu izvaja in ocenjuje enotno.
 
Štiri module je mogoče opravljati posamično ali skupaj. Posamezna spričevala o štirih modulih ustrezajo skupnemu spričevalu.
 
Izpit so skupaj razvili Goethe-Institut, Univerza v Fribourgu v Švici in ÖSD ter se po vsem svetu izvaja pod imenom Goethe-Zertifikat B1 oziroma ÖSD-Zertifikat B1.
 

Bralno razumevanje

Berete zapise z blogov, elektronska sporočila, časopisne članke, oglase in pisna navodila. Razumete glavne informacije, pomembne podrobnosti ter stališča in mnenja.

Trajanje: 65 minut

Pisni del

Pišete osebna in formalna elektronska sporočila/pisma ter pisno izražate svoje mnenje v forumskem prispevku.

Trajanje: 60 minut

Slušno razumevanje

Poslušate obvestila, kratke govore, neformalne pogovore ter razprave z radia. Razumete glavne izjave in pomembne podrobnosti.

Trajanje: 40 minut

Ustni del

S sogovornikom govorite o vsakdanji temi, npr. potovanju. Pri tem se odzivate na vprašanja, izražate svoje mnenje in dajete predloge. Po lastni izbiri predstavite neko vsakdanjo temo in v zvezi z njo odgovarjate na vprašanja.

Trajanje: pribl. 15 minut

Pogoji

Goethe-Zertifikat B1 je izpit iz nemščine za mlade in odrasle.
 
Izpiti Goethe-Instituta so namenjeni vsem zainteresiranim in niso pogojeni z določeno starostjo ali nemškim državljanstvom.
  • Za Goethe-Zertifikat B1 za mlade se priporoča starost od 12 let dalje.
  • Za Goethe-Zertifikat B1 za odrasle se priporoča starost od 16 let dalje.
  • Goethe-Zertifikat B1 predpostavlja jezikovna znanja na tretji kompetenčni stopnji (B1) Skupnega evropskega referenčnega okvirja za jezike (SEJO).
  • Za dosego te stopnje potrebujete – glede na predznanja in učne pogoje – od 350 do 650učnih ur po 45 minut.