Več informacij

Nazaj na TestDaF

Korak za korakom: deli izpita

TestDaF je standardiziran izpit, ki ga sestavijo in ocenijo v centrali. Sestavljen je iz štirih delov. Pri Vašem jezikovnem znanju se ločeno ocenjujejo sposobnosti branja, slušnega razumevanja, pisanja in ustnega izražanja. Rezultati se izrazijo v treh nivojskih stopnjah – 3., 4. in 5.
 

Bralno razumevanje

 • Berete kratka besedila iz vsakdanjega visokošolskega življenja, kot so zapiski s predavanj, koledar prireditev, brošure itn. in se odločate, katero besedilo spada h kateri nalogi.
 • Berete novinarsko besedilo (pribl. 450–550 besed) o znanstvenih ali družbenopolitičnih temah ter odgovarjate na z njim povezana vprašanja, pri čemer je možnih več odgovorov.
 • Obravnavate jezikoslovno besedilo (pribl. 550–650 besed) iz strokovnega ali visokošolskega časopisa in se odločate, ali se izjave nanašajo nanj ali ne oziroma v besedilu ni informacij o tem.
Trajanje: 60 minut

Slušno razumevanje

 • Poslušate kratek dialog iz vsakdanjega visokošolskega življenja, npr. pogovor med dvema študentoma, in si hkrati delate zapiske v zvezi z vprašanji.
 • Sledite intervjuju ali razpravi o temah, povezanih s študijem, ali splošnih znanstvenih temah ter se obenem odločate, ali so izjave o poslušanem besedilu pravilne ali napačne.
 • Poslušate predavanje ali intervju s strokovnjakom in na kratko odgovarjate na osrednja vprašanja besedila.
Trajanje: pribl. 40 minut

Pisno izražanje

 • Dobite temo in na podlagi vodilnih vprašanj in statističnih podatkov napišete povezano in strukturirano besedilo.
 • O tej temi morate zavzeti stališče in ga argumentirati.
Trajanje: 60 minut

Ustno izražanje (računalniško podprto)

 • Rešujete sedem nalog, ki jih sami prestavite v različne komunikacijske situacije na nemških visokih šolah.
 • Poiskati morate informacije, opisati grafike in povzeti njihovo vsebino. Izraziti in utemeljiti morate svoje mnenje, zavzeti stališče, dati nasvet, pretehtati alternative in postaviti hipoteze.
Trajanje: pribl. 35 minut

Pogoji

TestDaF je jezikovni izpit, ki odloča o zadostnem jezikovnem znanju za študij na nemških visokih šolah. Namenjen je študentom in tistim, ki se zanimajo za študij, a predstavlja tudi mednarodno priznano dokazilo Vašega znanja nemščine za znanstvene projekte in akademske poklice.
 • Jezikovno znanje najmanj na nivoju B2
 • 700 do 1000 enot pouka nemščine po 45 minut, odvisno od predznanja in učnih pogojev (dokazilo ni potrebno)

Ocenjevanje

Pri bralnem in slušnem razumevanju za vsako pravilno rešeno nalogo (npr. več možnih odgovorov ali pravilno/napačno) dobite eno točko. O uvrstitvi na določen nivo odloča število pravilno rešenih nalog. Tako pisno kot ustno izražanje ocenjujejo ocenjevalci z ustrezno izobrazbo in izkušnjami. Ocenjevanje in uvrstitev na določen nivo potekata na podlagi sistema kriterijev. Natančnejše informacije najdete na www.testdaf.de. Izpit lahko ponavljate, kolikorkrat želite.

Takoj se prijavite na TestDaF!

Če imate zadostno znanje nemščine, se prijavite na TestDaF. Priporočamo Vam, da se vnaprej seznanite z izpitom TestDaF, najbolje na pripravljalnih tečajih Goethe-Instituta ali drugih izpitnih centrov ali na spletnem pripravljalnem tečaju Goethe-Instituta (Online-Vorbereitungskurs des Goethe-Instituts). Na tečajih se boste seznanili z obliko in potekom izpita.

Po vsem svetu lahko TestDaF opravljate v šestih določenih terminih letno. Prosimo, prijavite se na spletni strani www.testdaf.de. V Ljudski republiki Kitajski obstajajo posebni termini; prijava poteka pri National Education Examination Authority.

Udeleženci izpita s posebnimi potrebami morajo izpitni center, ki so si ga izbrali, pravočasno obvestiti in predložiti aktualen atest. Izvedba izpita se nato ustrezno prilagodi.