Zaspani učenci

Schlafverhalten
Foto: Colourbox.com

Zaspani in pasivni mladostniki pri jutranjem pouku niso redkost. Vzrok za zaspanost učenk in učencev je v spremenjenem ritmu spanja in budnosti.

Študije so pokazale, da je več kot tretjina vseh mladostnikov iz različnih držav zjutraj ob začetku pouka zelo utrujena.* Zaspanost je pogostejša pri fantih in se tekom mladostniških let stopnjuje. * Vzrok za utrujenost je pomanjkanje nočnega spanca, ker mladostniki zvečer odhajajo v posteljo pozneje kakor v otroštvu,* čeprav pravzaprav zaradi velikih telesnih sprememb v času pubertete potrebujejo veliko več spanca.

Občutek »jetlaga«

Nekoč je veljalo prepričanje, da mladostniki pozno odhajajo spat zato, ker slabo načrtujejo svoj dnevni razpored in zato še pozno zvečer delajo domače naloge ali se učijo za test, ker se ne morejo pravočasno odtrgati od interneta ali pa hočejo samo delovati odraslo. Danes vemo, da je za mladostniške težave s spanjem kriv hormon melatonin, ki uravnava dnevno-nočni ritem v človeškem telesu. Izločati se začne v temi in nas naredi zaspane. V času pubertete se prične hormon izločati v poznejših večernih urah kakor v otroštvu, zato so mladostniki zvečer tudi kasneje zaspani.* Problematično pri tem je, da mladostniki potrebujejo enako količino spanja, kakor doslej. Če odhajajo spat pozneje, bi morali tudi pozneje vstajati. Ustaljeni šolski urniki torej veliko mladostnikov silijo v ritem, ki je v nasprotju z njihovo notranjo uro. To lahko primerjamo z občutkom stalnega „jetlaga“.

Zaspani učenke in učenci pri pouku

Posledično so mnogi mladostniki pri pouku pasivni: naslanjajo se na mize, z mislimi so čisto nekje drugje ter z odporom sodelujejo pri pouku. Predvsem učne ure, med katerimi morajo učenke in učenci veliko poslušati, jih uspavajo. Razen tega so nenaspani mladostniki veliko manj zbrani pri pouku, niso dejavni in imajo tendenčno slabše ocene.* Pogosteje so tudi slabe volje in imajo splošno manj veselja do šole.* Opažamo, da so mladostniki tudi še popoldne ali zvečer doma ob domačih nalogah utrujeni in nezbrani ter zato pogosto slabo pripravljeni na pouk naslednji dan.*

Kako ravnamo z zaspanimi mladostnicami in mladostniki?

Kaj lahko storimo, če so učenke in učenci pri pouku utrujeni in pasivni, nam v videu pripoveduje učiteljica nemščine iz Litve.
 
Goethe-Institut