Nemščina za mlade
Mladostniki se učijo drugače

Mladi se učijo drugače

Mladi imajo čisto svoje učne navade, ki se na mnogih področjih razlikujejo od učnih navad odraslih in otrok.

Več o temi

Deutsch in der Sekundarstufe

Mladostnice in mladostniki se nemščine v srednji šoli učijo v drugačnih pogojih kakor otroci in odrasli. 

Učenje v mladostniških letih

Učno vedenje mladostnikov je zelo drugačno od učnega vedenja odraslih. To ni presentljivo, saj mladostniki preživljajo obdobje adolescence oz. odraščanja, v času katerega se iz nesamostojnih otrok razvijejo v samostojne odrasle. To razvojno obdobje se prične v starosti med desetim in dvanajstim letom ter traja najmanj do začetka dvajsetega leta.* V tem času se mladi spopadajo z velikimi telesnimi, kognitivnimi in socialnimi spremembami, ki močno vplivajo tudi na njihovo učno vedenje.

Kakšen pouk si želijo mladostniki

Učenke in učenci pouk pogosto dojemajo drugače kakor učiteljice in učitelji. Oboji imajo svoj in različen pogled na to, kaj je dober pouk - deloma s kontroverznimi pričakovanji.
Za učiteljice in učitelje je pomembno, da poznajo želje svojih učenk in učencev ter jih upoštevajo pri načrtovanju pouka.