na vypožičanie
Uhlová brúska

WINKELSCHLEIFER ©  © Goethe-Institut WINKELSCHLEIFER © Goethe-Institut
Popis

Uhlová brúska je vhodná na brúsenie, rezanie a kefovanie rôznych materiálov.

Nikde inde v Európe nemajú stavebniny a potreby pre domácich majstrov taký obrat ako v Nemecku.


Návod na použitie

  • Toto je výkonný a nebezpečný rezací nástroj určený pre skúsených domácich majstrov.
  • Pri výmene kotúčov prístroj vždy vypoj zo zásuvky.
  • Používaj kvalitné rezné kotúče. Dbaj na správne zaistenie kotúčov.

Bezpečnostné odporúčania

  • Prístroj skladuj mimo dosahu detí!
  • Pri práci s prístrojom dodržuj bezpečnú vzdialenosť od ľudí!
  • Pri práci nepoužívaj voľné odevy - mohli by sa zachytiť do prístroja!Pri práci používaj ochranné okuliare!