na vypožičanie
Slackline

Slackline ©  © Goethe-Institut Slackline © Goethe-Institut
Popis


Nemec Alexander Schulz ako prvý a jediný na svete prešiel po 610 metrov dlhej slackline.

Slackline je nový trendový šport, pri ktorom sa balansuje na popruhu natiahnutom medzi dvoma stromami.

 


Bezpečnostné odporúčania

  • Rešpektuj nasledovné bezpečnostné opatrenia:
  • Vyberaj pevné kotviace body, ktoré sú spoľahlivé (mohutné stromy, oblé betónové stĺpy a pod.)
  • Používaj ochranu pod kotviace popruhy.
  • Poškodený popruh alebo kotviace popruh neľutuj a okamžite vymeň.
  • Popruh zaťažuj iba do polovice jeho maximálnej nosnosti a nevystavuj ho príliš dlho UV žiareniu a poveternostným vplyvom. Nie je vhodné ani nepretržité natiahnutie. Popruh stráca svoju nosnosť.
  • Pred napnutím slackline skontroluj, či sú utiahnuté všetky závity, uzávery a poistky.
  • Vyberaj také miesta, kde pri páde nehrozí poranenie o nebezpečné predmety (kamene, pne, zábradlia). Plocha musí byť voľná a čistá.
  • Pre vysoko napnuté slackline je samozrejmosťou istiace lano.Používaj sedliacky rozum, tým sa dá predísť mnohým úrazom!

Pokyny

Neupínaj slackline priamo na stromy, bude to považované za vandalizmus! Použi ochrannú podložku.