na vypožičanie
Šijací stroj

Nähmaschine © © Goethe-Institut Nähmaschine © Goethe-Institut
Popis

Vedeli ste, že Adam Opel pôvodne nevyrábal autá ale šijacie stroje? V roku 1862 predal v Nemecku prvý..

Pomocou šijacieho stroja rýchlo začístíte či opravíte švíky alebo ušijete celkom nový kus odevu.

Návod na použitie

Podrobné informácie o dôležítých častiach šijacieho stroja, prípravách na šitie, jednoduchom šití, praktických stehoch, ozdobných stehoch a údržbe šijacieho stroja nájdete v podrobnom návode na použitie.

Bezpečnostné odporúčania

  • Po ukončení šitia, pred čistením, pred montovaním či vyberaním súčiastok alebo pred výmenou žiarovky v lampe šijacieho stroja odpojte stroj od zdroja.
  • Nepribližujte sa prstami k žiadnym pohyblivým súčiastkam. Buďte obzvlášť opatrní v blízkosti šijacej ihly.
  • Používajte vždy stehu príslúchajúcu stehovú platničku, pri proužití nesprávnej sa môže ihla zlomiť.

Pokyny

  • Pri prenášaní stroja ho držte za rúčku a druhou rukou si ho pridŕžajte zospodu.
  • Zmeny v prevedení šijacieho stroja a zmeny jeho technických parametrov bez predchádzajúceho upovedomenia sú vyhradené.