na vypožičanie
Domáca pekáreň

Brotmaschine © © Goethe-Institut Brotmaschine © Goethe-Institut
Popis


V Nemecku existuje viac ako 300 druhov chleba – Nemci sú „majstrami sveta v pečení chleba“. V tejto pekárni si môžeš doma upiecť vlastný chlieb. Tak budeš mať vždy čerstvý chlieb podľa tvojej chuti.





Návod na použitie

  • Pootočením pečiacej nádoby ju prichytíš alebo uvoľníš.
  • Pred nasypaním prísad formu vymaž maslom alebo olejom.
  • Nikdy nepoužívaj ostré predmety ako nôž na ostraňovanie zvyškov po pečení. Použi plastové alebo drevené nástroje!
  • Pred použitím si prečítaj návod na použitie.

Bezpečnostné odporúčania

  • Nedotýkaj sa horúcich plôch. Vždy použi rukavice a nechaj kovové časti vychladnúť. Pekáreň nechaj vychladnúť pred rozoberaním súčastí.
  • Pred použitím si pozorne prečítaj návod na použitie.