Aija Sakova odporúča
„schreib alles was wahr ist auf“

„schreib alles was wahr ist auf“ – Der Briefwechsel Ingeborg Bachmann – Hans Magnus Enzensberger © Suhrkamp Verlag, Berlin, 2018
Korešpondencia medzi Rakúšankou Ingerborg Bachmann (1926 – 1973) a Nemcom Hansom Magnusom Enzensbergerom (nar. 1929) z rokov 1957 – 1972, ktorá pozostáva celkom zo 130 listov, odráža rovnakou mierou vtedajší literárny život, ako aj životný pocit dvoch exemplárnych autorov. V priebehu rokov môžeme sledovať premeny vzťahu od hravého flirtu cez letmú zaľúbenosť až po hlboké kolegiálne priateľstvo. Bachmann a Enzensberger sa spoznali v októbri 1955 na stretnutí literárneho zoskupenia Gruppe 47 v Tübingene. Spájala ich láska k jazyku, pevná viera v medzinárodnú reč poézie, záľuba v cestovaní a istá dávka životnej odvahy.

Tieto listy skutočne svedčia o odvahe a ľudskosti i o schopnosti napriek všetkým názorovým rozdielom načúvať, čo je v dnešných časoch už takmer rarita. Ukazujú, aký význam majú priateľstvá a ako cenné je dobré slovo a uznanie druhého, blízkeho kolegu. Ingeborg píše Mangovi (Enzensberger sa v listoch zväčša podpisoval ako Mang), že by sa s ním najradšej stretla, aby presondovali svoje názorové rozdiely. Nie však preto, aby potom boli zajedno, ale aby sa prostredníctvom nich dozvedeli niečo nové.
Suhrkamp Verlag

Hubert Lengauer (ed.)
„schreib alles was wahr ist auf“ – Der Briefwechsel Ingeborg Bachmann – Hans Magnus Enzensberger
Suhrkamp Verlag, Berlín, 2018
ISBN 978-3-518-42613-5
479 strán

Recenzie v nemeckých médiách:
Literaturkritik.de
Frankfurter Allgemeine Zeitung