Weiss János odporúča
Autonomie und Befreiung

Autonomie und Befreiung. Studien zu Hegel © Christoph Menke
Z tematického hľadiska sa kniha pokúša s uvážlivou dôkladnosťou rekonštruovať heglovský pojem oslobodenia. V tretej časti Encyklopédie píše Hegel v par. 382: „Skutočná sloboda teda nie je niečo v duchu bezprostredne existujúce, ale niečo, čo treba vytvoriť jeho činnosťou.“ Teória oslobodenia je v tomto zmysle teóriou slobody. Základná téza Menkeho knihy hovorí, že teóriu slobody možno spracovať len ako koncepciu oslobodenia. „Pretože existencia slobody spočíva v procese jej stávania sa, stávania sa prostredníctvom seba samej, v procese vytvárania seba samej, ktorý má počiatok v neslobode a rozvíja sa protichodne k nej.” Pri výklade tejto koncepcie používa Menke heglovskú dialektickú metódu suverénne a často bravúrne, pričom do analýzy opakovane zapája nové pojmy: medzi nimi aj pojem „druhej prírody” a „vzdelávania”.
Suhrkamp Verlag

Christoph Menke
Autonomie und Befreiung. Studien zu Hegel
Suhrkamp Verlag, Berlín, 2018
ISNB 978-3-518-29866-4
215 strán

Vypožičať si e-knihu v online knižnici Goetheho inštitútu

Anmerkung des Übersetzers: Das Hegel-Zitat wurde folgendem Link entnommen:
www.archiv-swv.de

Das Menke-Zitat wurde sinngemäß aus dem Ungarischen ins Deutsche übersetzt.