Máté Szőke odporúča
Pekné, ošumelé, ťarbavé.

Das Schöne, Schäbige, Schwankende - Brigitte Kronauer © Klett-Cotta Verlag
Ako zmyslov zbavený vyzobáva zvedavý vrabec pestré kamienky z Kronauerovej ohromného a magického zmiešaného pokrmu (latinsky: satura lanx „ovocím naplnená miska“). Krátke príbehy sú však tentoraz – akoby koráliky navlečené na ornitologickú šnúru – sčasti stelesnené vtákmi, zvečnenými v pohybe. Sú prísne a komicky kategorizované, vybavené istým druhom filozofie. K satirickému satura lanx Gaia Lucilia a k prírodnému podaniu Adalberta Stiftera pridáva ostatné dielo B. Kronauerovej psychedelicko-filozofické plus.
 
Kronauer vytvára krátke príbehy z polstranových viet ozdobených početnými prívlastkami a príčastiami. Ohromujúce „románové príbehy“ pôsobia ako do krajnosti vyhnané literárne cvičenia: ako hry s farbami, švitorením, perspektívami a so splývaním vnútorných myšlienkových pochodov postáv a osobne pôsobiacich rozprávačských opisov. Kronauerovej „ja“ je prítomné v každom príbehu, aby rozprávalo o východzích možnostiach a pestrosti sveta okolo nás. Tak do príbehov presakujú vlastnosti a hlasy ošumelých a farebných vtákov a zlievajú sa do hlučnej a farebnej klietky, nasledované ďalšími románovými modelmi. Spisovateľka zaobchádza s románovými embryami rovnako ako jedna z nádherných protagonistiek s čílskymi ľudovými piesňami: „Hrala sa s piesňami, ktoré nedosiahli jej úroveň s úsmevom, horlivo sa skláňala ponad ne, vytvárala z nich buď diamanty alebo náhle odletela.“
 
Či už ide o pekné, ošumelé, ťarbavé vtáčiky alebo lichotníckych otcov rodín, osobne pôsobiace spomienky alebo bezočivé literárne kritičky, Kronauer nepremešká ani jednu možnosť prepašovať do spevu vtákov a do románových miminiek trochu štebotu, vyhlásení o literatúre, niečo z kritiky literárnej branže, nasmerovať románové príbehy prenikavo výstižnými popismi postáv k ohromujúcim konečným efektom a čitateľov a čitateľky rozmaznávať drzými úsloviami, elegantnou nemčinou a literarizovanými „náhodnými známosťami.“

Klett-Cotta Verlag

Brigitte Kronauer
Pekné, ošumelé, ťarbavé. Románové príbehy.
Klett-Cotta, Stuttgart, 2019
ISBN 9783608964127
595 strán

Recenzie v nemeckých médiách:
Perlentaucher
Deutschlandfunk
Deutschlandfunk
Frankfurter Rundschau
Süddeutsche Zeitung